highend-online.nl

Is dit jouw shop? Beheer je aanwezigheid op ShopWiki door een gratis account aan te maken op hetWebshop Platform!
Producten
Onderdrukking van contactgeluid is uiterst effectief omdat krachtlijnen loodrecht op de NeoLev niet worden doorgegeven. Gebaseerd op twee elkaar afstotende neodium magneten draagt een enkele Neolev 8 Kg. Verder is Neolev instelbaar zodat perfect horizontaal afregelen van het ondersteunde component geen enkel probleem is.
, amp;lt;p align=, amp;quot;left, amp;quot;, amp;gt;interior of the tube brings forward one of the most appealing features of a tube, the shining of the filament., amp;lt;em, amp;gt;, amp;lt;br /, amp;gt;, amp;lt;br /, amp;gt;Mounting, amp;lt;/em, amp;gt;, amp;lt;br /, amp;gt;Tri tube rings are easy to mount and ensure a smooth transition between the tube and your amplifier., amp;lt;br /, amp;gt;, amp;lt;br /, amp;gt;, amp;lt;em, amp;gt;Cooling, amp;lt;/em, amp;gt;, amp;lt;br /, amp;gt;Air heated...
, amp;lt;strong, amp;gt;The finishing touch for your tube amp, amp;lt;/strong, amp;gt;, amp;lt;br /, amp;gt;A cool ring which greatly enhances the looks of any tube amplifier. Tri tube tube rings offer a complete solution for mounting tubes. Included are the tube ring, spacers, tube sockets and mounting. All you need is the tube.,
Beoordelingen en Recensies