historischnieuwsblad.nl

Is dit jouw shop? Beheer je aanwezigheid op ShopWiki door een gratis account aan te maken op hetWebshop Platform!
Producten
Dit boek geeft een handzaam overzicht van de belangrijkste managementideeen als branding, outsourcing en voorraadwaardering.
Recensie: De pers over Crilly’s eerdere boek: ‘Een monumentale biografie’ — Nature ‘Crilly’s boek is zeer de moeite waard’ — American Scientist
Marietje van Oordt was een jonge Indo-Europese vrouw die zich in het Nederlands-Indië van de eerste decennia van de vorige eeuw een reputatie verwierf in een wijde kring van onder haar bekoring gebrachte mannen, en daarnaast talrijke slachtoffers maakte onder winkeliers, hotelhouders en andere neringdoenden. Door de inventiviteit en allure waarmee zij te werk ging, wekte zij eerder bewondering dan antipathie. Het Indische publiek volgde de als een schelmenroman lezende loopbaan van Marietje via de...
Aalsmeer verwierf tijdens de Duitse bezetting de reputatie een bolwerk van Anton Mussert te zijn. Dat was vooral te wijten aan de notoire NSB-burgemeester Kolb en een handjevol broodfascisten, zoals de ‘neven’ Kniep. Ook de tot dusver onderbelichte collaboratie van enkele firma’s in de bloemenhandel speelde erin mee. Een vaste gast op het dorp was de opperbevelhebber van de Wehrmacht in Nederland Christiansen, die er boten liet bouwen. Jachtwerf De Vlijt werd gedwongen tot samenwerking met de Duitsers...
In de achttiende eeuw werd de Republiek oversneeuwd door Frankrijk en Engeland. Lang bleef het een belangrijke handelsimperium met een rijk koloniaal verleden, maar langzaam maar zeker kreeg ze op internationaal politiek niveau minder te vertellen.
Met diagrammen, praktijkvoorbeelden en citaten van belangrijke denkers is 50 inzichten economie een fascinerend overzicht van hoe economie alle aspecten van ons dagelijks leven bepaalt, van het kopen van een huis tot wat u vanochtend op brood at. Kortom, een boek voor iedereen die wil weten welke landen over tien jaar het rijkst zijn, wat de kredietcrisis is en waarom voetballers meer verdienen dan wij.
Vrijdag 7 februari 2014 heeft in het teken gestaan van de Middeleeuwen. Piet Leupen hield een lezing over de staatkundige eenheid 'Nederland', die in de Middeleeuwen bestond uit diverse graafschappen, hertogdommen en andere heerlijkheden. Theoloog Peter Raedts vervolgde met een college over scholing en religie en vroeg zich hierbij af welke rol handel en ambacht speelden in de verklaring van het hoge alfabetisme. Mediëvist Wim Blockmans hield een lezing over Middeleeuwse steden en neerlandicus Herman...
De Watersnoodramp in deze winter maakte het vertrek van de familie uit Zeeland definitief. ‘Mijn vader was erg boos,’ vertelt Holdsworth. ‘Walcheren werd na de bevrijding in 1945 door iedereen geprezen, maar voor hem voelde het alsof Zeeland daarna volledig in de steek werd gelaten door de overheid in Den Haag.’ In 1944 waren de dijken in Zeeland verzwakt, zodat de positie van de Duitse bunkers aan de kust minder sterk werd. Na de oorlog was er onvoldoende geld beschikbaar gesteld om de dijken te...
Het einde van de 19e eeuw kan worden belicht als een breukvlak die het gezicht van de 20e eeuw zou bepalen. Deze periode ziet de geboorte van de massademocratie, de moderne politieke partijen en de consumptiemaatschappij. De Europese cultuur verbreidt zich over de hele wereld, maar tegelijkertijd wordt de basis gelegd van het verlies van de Europese hegemonie. De auteurs behandelen op verhalende wijze de grote crises van de 20e eeuw. De blik is gericht op de (nabije) toekomst; kunnen de gebeurtenissen...
In de eeuwenlange strijd van onze voorouders tegen het water geldt het droogleggen van de grote Noord-Hollandse meren in de zeventiende eeuw nog altijd als een verbluffend staaltje van technisch vakmanschap en gedurfd ondernemerschap. Deze prestatie wordt doorgaans in verband gebracht met de VOC-mentaliteit van de toenmalige kooplieden die juist in die jaren dankzij een snel uitdijend handelsnetwerk veel kapitaal hadden vergaard. In Lofwaerdighe dijckagies en miserabele polders staan de kosten en...
€ 39,00
Inhoud: Ten geleide Deel I Vorsten en hoven: ROBERT STEIN, Natuurlijk Filips de Goede. De Bourgondische erfopvolging in de Nederlanden MICHEL VAN GENT, In de ban van het rijk. De relatie van hertog Arnold van Gelre met rooms-koning Sigismund en hertog Filips van Bourgondië, 1423-1437 AART NOORDZIJ, Zelfstandigheid en integratie. Gelre, de Nederrijn en de Nederlanden in de zestiende eeuw JAN SANDERS, Politiek en piëteit. Hertog Karel de Stoute als stichter van het kartuizerklooster bij 's...
Als jonge priester woonde, studeerde en werkte pater Frits in Amsterdam. Behalve vroom en intelligent, was pater Frits knap om te zien. Hij was populair bij de jeugd. Hij richtte een organisatie op die hij de `Jeugdkruistocht noemde. Bij de familie Van Westerloo werd pater Frits huisvriend. Vader Van Westerloo bewonderde hem. Gerard was zijn misdienaar. Dochter Tineke kreeg bijles Engels van hem. Plotseling werd pater Frits overgeplaatst. Vijftig jaar na dato komt Gerard van Westerloo achter de...
Meteen al door het omslag van dit originele boek wordt de lezer met een intrigerende vraag geconfronteerd. Het vliegtuig kan zowel naar je toe als van je weg vliegen. Hoe is het mogelijk dat je die blikwisseling kunt maken? En waarom loopt de maan met je mee? Een vraag die ook kinderen aanspreekt. Laat twee kinderen in tegengestelde richting lopen, en beiden zullen beweren dat de maan met hen meeloopt. Hoe kan dat?
50 inzichten-reeks. Toegankelijke introducties. De snelheid waarmee recente wetenschappelijke ontdekkingen op het gebied van de astronomie elkaar opvolgen is adembenemend. De doorbraken zijn echter steeds moeilijker te begrijpen en de gevolgen voor de mens en de aarde zelden op waarde te schatten. In 50 inzichten universum weet Joanne Baker helder en bondig alle essentiële begrippen, grote ontdekkingen en de laatste theorieën over het heelal te verklaren. Van dwergplaneten tot donkere energie, van...
In vijftig heldere essays brengt Crofton met zijn kenmerkende levendige stijl onderwerpen tot leven van het oude Egypte tot het moderne China, van de Vikingen en de Mongolen tot de Koude Oorlog en de aanslag op de Twin Towers. Alle verhalen zijn geïllustreerd met informatieve tijdslijnen, citaten van tijdgenoten zoals Saladin, Columbus, Luther, Voltaire, Napoleon, Lincoln, Lenin en Churchill en kaderteksten over gerelateerde onderwerpen zoals de Nazca lijnen, de Islamitische wetenschap, Berberse...
Paul Scheffer schetst het levensverhaal van zijn grootvader Herman Wolf, een in de jaren twintig en dertig bekende filosoof. Mede op basis van Wolfs niet eerder gepubliceerde correspondentie met Thomas Mann en Stefan Zweig ontstaat een indringend beeld van een generatie die wordt overvallen door de opkomst van Hitler. Herman Wolf is voorbestemd om zijn vader in de hoedenhandel op te volgen, maar droomt ondertussen van een leven als schrijver. Zijn levensmotto zal worden: `Alles doet mee aan de werkelijkheid...
Chris van Esterik, die "onderzoek" verricht naar onder meer de escapades van Luns in de kwestie Nieuw-Guinea, stuurde me een bandje met gesprekken van Jerome Heldring met oud-politici Theo Bot en Edzo Toxopeus. Het is ambassadeur Carel van Boetzelaer geweest die mij eens, in Taxco, Mexico, vertelde dat een aantal ambassadeurs in de dagen van Luns bijeen was geweest om te overleggen of ze het beleid van de man - en diens leugens onder meer over Nieuw-Guinea en Amerikaanse toezeggingen, die er niet...
In vrijwel alle geledingen van het monastieke landschap manifesteerde zich in de loop van de vijftiende eeuw een duidelijk streven naar hervormingen, een terugkeer naar de oorspronkelijke beginselen en een daarmee gepaard gaande strikte naleving van de orderegels. Deze ontwikkeling, die zich lang niet altijd zonder slag of stoot voltrok, wordt doorgaans aangeduid als 'monastiek observantisme'. Wat betreft de noordelijke Nederlanden heeft het onderzoek hiernaar zich in de laatste decennia overwegend...
In de geschiedschrijving van Amsterdam is tot nu toe weinig geschreven over de periode waarin de stad en haar bestuurders zich intensief met slavernij en slavenhandel hebben beziggehouden. Vanaf de oprichting van de West-Indische Compagnie in 1621 en de Sociëteit van Suriname in 1683 waren Amsterdamse bestuurders echter nauw betrokken bij de transatlantische slavenhandel. Zij waren weliswaar bestuurders op afstand maar profiteerden toch op verschillende manieren van deze handel in mensen. Ze werden...
Proberen te bewijzen dat God niet bestaat kan een geliefd tijdverdrijf zijn voor atheïsten, maar waar het werkelijk om gaat is niet zozeer de vraag of er een God is, maar hoe je verder redeneert wanneer je hebt besloten dat Hij er niet is. In dit uiterst originele boek betoogt Alain de Botton dat de seculiere samenleving veel kan leren van religies als het gaat om zaken als gemeenschapszin, ethiek, onderwijs en kunst. Religie voor atheïsten zet de dogmatische kanten van religies overboord, waarna...
Terwijl de rampzalige nederlaag begin 1945 zich in alle hevigheid aandiende, werd er door de Duitsers wel gezegd dat ze liever kozen voor ‘een einde vol leed, dan leed zonder einde’. Het ‘einde vol leed’ vond dan ook op grote schaal plaats, zoals nog nooit eerder in de geschiedenis is voorgekomen. Enkele bloedstollende cijfers van de laatste maanden zijn de half miljoen burgerslachtoffers en de 350.000 slachtoffers per maand bij alleen al de Wehrmacht. Veel van dit alles had voorkomen kunnen worden...
De Duitse wiskundige en natuurkundige Carl Friedrich Gauss is een van de grootste wiskundige genieën aller tijden, vergelijkbaar met Archimedes en Newton. Zijn tijdgenoten noemden hem de Prins der wiskundigen. Volgens Gauss was de wiskunde de discipline die de natuurlijke basis is van alle andere toegepaste wetenschappen. Zijn wiskundige theorieën, zoals de Kleinste-kwadratenmethode en de theorie van de Conforme afbeelding, worden nu nog steeds gebruikt in de toegepaste wetenschappen. Maar Gauss...
‘Dit boek veroorzaakte een schok. Niet omdat Haffner alles omdraaide, maar omdat hij als eerste na 1945 voor een groot publiek een beeld wist te schetsen van de Führer. Een beeld dat historiserend was, zonder dat het de Duitsers an sich vrijpleitte, een beeld dat het grootste volk van Europa een spiegel voorhield, zonder dat het de Duitsers dwong tot permanente boetedoening en de buren tot eeuwige tevredenheid.’ NRC Handelsblad
Zo begint het verhaal van een turbulente vriendschap die zeven jaar later dramatisch zal eindigen. De vriendschap tussen een leermeester en een leerling, die aanvankelijk alles met elkaar delen: hun ideeën over maatschappij en kunst, nieuwe muziek, hun afkeer van Duitsland en hun angst voor oorlog.
Op 1 januari 1738 verging voor de monding van de Marowijnerivier in Suriname het slavenschip Leusden, eigendom van de West-Indische Compagnie (WIC), met aan boord 700 Afrikaanse gevangenen, op het moment van de ramp bevonden zich 680 gevangenen aan boord, waarvan er slechts 16 de ramp overleefden. Het schip, gebouwd in Amsterdam in 1719, heeft tot aan haar ondergang in 1738 tien slaventochten uitgevoerd. In totaal werden 6564 gevangenen in Afrika ingescheept, waarvan 4925 mensen de overtocht overleefden...
€ 38,50
Brazilië stoot door als een economisch zwaargewicht, wil politiek meespelen in een nieuwe wereldorde, durft de milieuzorg aan en speelt zijn sterke culturele troeven uit. Het organiseert in 2014 het Wereldkampioenschap Voetbal en in 2016 de Olympische Spelen. Twintig jaar geleden leek het te verzanden in een dramatische kloof tussen rijk en arm, en vooral in het nieuws voor zijn geweldadige grootstedelijke problematiek en de vernietiging van zijn regenwoud. Vandaag is Brazilië mondiaal een factor...
In Barbaren, rebellen en mandarijnen. De VOC in de slag met China in de Gouden Eeuw beschrijft Aad van Amstel de relatief onbekende pogingen van de VOC om in de 17e eeuw voet aan de grond te krijgen in China. Een poging die enorme investeringen vroeg, zowel in geld als in mensenlevens. Als dat niet lukt, zien we hoe Jan Pieterszoon Coen China de oorlog verklaard en Formosa (Taiwan) onder Nederlands bestuur brengt. We zien hoe de bevolking bescherming zoekt bij de 'rode barbaren' (de Nederlanders...
In Fanny Schoonheyt. Een Nederlands meisje strijdt in de Spaanse Burgeroorlog vertelt Yvonne Scholten het mysterieuze levensverhaal van een opmerkelijke vrouw. De avonturen van Fanny Schoonheyt (Rotterdam, 1912-1961) beginnen met haar droom journalist te worden. Ze vindt een baantje op de redactie van NRC Handelsblad waar ze bekende mannen ontmoet als Victor van Vriesland en mr. J. Huyts, volgens het journalistieke roddelcircuit een sovjetspion. Eind 1934 vertrekt ze naar Spanje waar ze probeert...
€ 24,50
Onder het bewind van Nasser verbeterde er wel wat voor een belangrijke groep: de middenklasse. Door herverdeling van het landbezit en door nationalisatie van grote bedrijven werden er nieuwe staatsbedrijven gecreëerd. ‘De situatie van de grote middenklasse is sterk verbeterd de laatste vijftig jaar. Er is vooruitgang geboekt op het gebied van gezondheidszorg, onderwijs en geletterdheid. Er kwamen betere voorzieningen en de kindersterfte daalde. Het interessante is dat hoe meer de positie van de middenklasse...
In 1609, midden in de Tachtigjarige Oorlog (ca. 1560-1648), werd een wapenstilstand van twaalf jaar gesloten. Na afloop werd deze wapenstilstand welbewust niet verlengd of omgezet in vrede. Achteraf blijkt dat de Bestandsperiode grote betekenis heeft gehad voor de Republiek der Verenigde Nederlanden. In dit boek wordt stilgestaan bij de gebeurtenissen en achtergronden van de Bestandssluiting en de redenen waarom in 1621 toch weer tot oorlog werd overgegaan. Ruime aandacht krijgen de conflicten tussen...
DVD 2: Het verlies van Nederlands Indië en Nieuw Guinea; De politionele acties en de strijd om Papoea Nieuw Guinea.
De staat van de Zeven Verenigde Provinciën ontstond in een tijd waarin bestuurlijke structuren en regelgeving in heel Europa in ontwikkeling waren. Men formuleerde 'fundamentele wetten' die uitgangspunt werden voor verdere wetgeving. In dit boek worden drie van zulke Noord-Nederlandse teksten integraal gepubliceerd: de Unie van Utrecht, het Twaalfjarig Bestand en de Vrede van Munster. Iedere tekst is voorzien van een afzonderlijke inleiding waarin bepaalde aspecten van het document nader worden belicht...
Nelson Mandela. 15 lessen over leven, liefde en leiderschap bevat 15 inspirerende levenslessen van Nelson Mandela over moed, leidinggeven, zelfvertrouwen, omgaan met je rivalen, besluitvaardigheid en de liefde. Het bevat persoonlijk ervaringen, in de politiek en in zijn huwelijk. Het boek is tot stand gekomen op basis van vele, intieme gesprekken die Richard Stengel met Mandela heeft gevoerd.
Op 1 januari 1738 verging voor de monding van de Marowijnerivier in Suriname het slavenschip Leusden van de West-Indische Compagnie. Van de 716 in Afrika ingescheepte gevangenen overleefden er maar 16 de ramp. De Leusden was een van de laatste WIC-schepen die slaven vervoerden en bovendien het enige dat exclusief voor dit doel werd ingezet. Per reis transporteerde het schip gemiddeld 666 slaven – geketend en dicht op elkaar liggend – naar het Caribisch gebied.
Dominees waren er altijd geweest aan het hof van de Oranjes, maar in de negentiende eeuw kwamen ze voor het eerst in dienst van koningen. Onder invloed van staatkundige, (kerk)politieke en maatschappelijke veranderingen en ontwikkelingen binnen de Oranjefamilie zelf veranderden ook taak en functie van de hofprediker. Janneke de Jong onderscheidt hierin drie fasen. Koning Willem I benoemde niet alleen Waalse hofpredikers, zoals gebruikelijk, maar ook predikanten uit de Nederlandse Hervormde Kerk,...
In de media en zeker in de Duitse bladen tekent zich de uitsluiting van Griekenland reeds af. Het voorstel van EU-commissaris Oetinger om in plaats van de Griekse ambtenaren zelf de belasting te gaan innen, is minstens even brutaal als het Oostenrijkse voorstel aan Servië in juli 1914 om zelf maar eens even die moord op Franz Ferdinand te onderzoeken. Het uit de euro zetten van Griekenland is nog slechts een kwestie van tijd. Ik denk dat ze in ruil voor een behoorlijke reddingboot zelf wel van het...
€ 32,50
Newton staat te boek als een van de eerste rationalistische wetenschappers. Minder bekend is dat hij zich intensief bezighield met alchemie, natuurfilosofie en theologie. Hij stelde als eerste dat wetenschappelijke uitspraken 'hypothesen' zijn. Ze zijn waar tot het tegendeel blijkt. Deze open, kritische houding is kenmerkend voor het newtoniaanse wereldbeeld dat grote invloed heeft gehad op het Europa van de 17e eeuw. De biografie laat zien dat Newton een centrale rol speelde in deze enerverende...
Omdat de man zo lang een rol – al was het nooit een hoofdrol – heeft gespeeld in het Nederlandse politieke en literaire wereldje, was Van der Goes beslist een handzame biografie waard. In 1979 publiceerde Ynte Botke in het Eerste jaarboek voor het democratisch socialisme een boeiende biografische schets van hem en in 1997 schreef UvA-studente Barbara Kuiper een goede doctoraalscriptie over zijn bekering tot het marxisme. En nu is er dan de dikke biografie van Ron Blom, waarin overigens de twee eerdere...
Zelf zijn ze er misschien nog het meest verrast over: binnen een paar jaar is de status van Duitsland radicaal veranderd, in Nederland niet het minst. Het economisch succes wordt bejubeld en de hoofdstad Berlijn is populairder dan ooit. Als klap op de vuurpijl wordt het land zeventig jaar na de oorlog ineens ook 'het machtigste' van Europa genoemd, het enige land dat de euro nog kan redden. In wervelende stijl schetst Merlijn Schoonenboom de contouren van dit nieuwe Duitsland, dat eigenlijk het...
€ 14,99
Amerika is in de ban van de Amerikaanse presidentverkiezingen in het najaar van 2012. Maar hoe, wat en wie ís Amerika eigenlijk? Dit boek is een starters' kit voor al wie er meer over wil weten. Geen gortdroge analyse, maar een spannende vertelling, persoonlijk gekruid en historisch gecontroleerd. Geen academische voetnoten, maar talloze verwijzingen naar boeken, films, artikels en plekken om te zien. Het eerste deel van de biografie gaat helemaal over de Amerikaanse Droom en hoe die dreigt te verdampen...
'De correspondent krijgt alom lof toegezwaaid voor zijn eigenzinnige berichtgeving. Terwijl veel collega's zich uitsluitend lijken op te houden rond het Witte Huis, reist Westerman geestdriftig het land in op zoek naar het originele verhaal dat de Amerikaanse levensstijl typeert of juist volledig indruist tegen de heersende fatsoensregels.' GPD-kranten
€ 19,95
Op 7 mei 1946 stond Anton Mussert wegens landverraad voor het vuurpeloton, op dezelfde Waalsdorpervlakte waar in de oorlog talrijke verzetsstrijders waren geëxecuteerd. In de jaren die eraan voorafgingen, veranderde zijn NSB van een rechts-populistische partij zoals zovele in een steunpilaar voor de bezetter. Hoewel Mussert een steeds grotere hekel kreeg aan de Duitsers en op grond daarvan zelfs vreesde voor het concentratiekamp, bleef hij tot het einde toe op zijn post. Wel kwam hij steeds meer...
Het middeleeuwse Friesland telde meer dan vijfhonderd 'stinzen', verdedigbare stenen huizen. Ze waren zowel op het platteland als in de steden te vinden. Friesland kende geen centraal gezag en de Friese samenleving kan getypeerd worden als een 'vetemaatschappij'. Iedere adellijke familie was genoodzaakt tenminste één eenvoudig verdedigbaar steenhuis te hebben. Hoewel het bouwkundig om bescheiden gebouwen ging, waren zij de steunpunten voor de heerschappij van de Friese edelen, de zogenaamde 'hoofdelingen...
De Hanze heeft een magische klank, een klank van samenwerking, wederzijds vertrouwen, van individuele steden die zich ontplooiden en een internationaal handelsnetwerk dat in het middeleeuwse Europa zijn weerga niet kende. Kortom een klank om je mee te vereenzelvigen. En dat gebeurde op grote schaal. De Hanze was een netwerk van ongeveer tweehonderd steden in het noorden van het Duitse Rijk waar Nederland tot 1648 formeel ook toe behoorde. Er zijn dan ook de nodige Nederlandse Hanzesteden. Niettemin...
Het gevolg is bijstelling of verwerping van veel opvattingen die lang als geaccepteerde kennis zijn beschouwd. Tegelijkertijd worden in deze studie nieuwe hypothesen ontwikkeld en getoetst, dit alles gecentreerd rond de vraag welke patronen er zijn te ontdekken in de mate waarin joden in de verschillende Nederlandse gemeenten erin slaagden de bezetting te overleven. De resultaten hiervan zijn zonder meer prikkelend en geven aanleiding tot verder onderzoek.
€ 36,90
Avondschot Hoe Nederland zich terugtrok uit zijn Aziatische imperium J.J.P de Jong In 1949, na vier jaar van conflict, verleende Nederland Indonesië de onafhankelijkheid. Deze laatste jaren worden gewoonlijk beschreven als een Nederlands militair en politiek echec. J.J.P. de Jong komt tot conclusies die volstrekt niet overeenstemmen met dit heersende beeld. Het verlies van Nederlands-Indië leidde tot een nationaal trauma. Velen hadden het gevoel dat `de hele wereld¿ Nederland had gedwongen om de...
Het waargebeurde en opmerkelijke verhaal over de Amerikaanse ambassadeur en zijn dochter in het Berlijn van de nazi's dat leest als een politieke thriller. Berlijn 1933. William E. Dodd wordt de eerste Amerikaanse ambassadeur in Berlijn na de machtsovername door Adolf Hitler in een jaar dat een keerpunt zal worden in de geschiedenis. Dodd is een vriendelijke professor uit Chicago die zijn vrouw en flamboyante dochter Martha meeneemt tussen de sleutelfiguren van het Derde Rijk, terwijl hij aan het...
gothiek, de tuinontwerpen van de Verlichting, de tuinsteden, de wolkenkrabbers,
De dvd-serie Beeld van Nederland – Nederland in oorlog is tot stand gekomen in samenwerking met het Instituut voor Beeld en Geluid en bestaat uit vijf dvd’s. Deze vijf dvd’s bevatten aangrijpende beelden over ons land tijdens de Tweede Wereldoorlog, het verlies van Nederlands Indië en de Nederlandse deelname aan de oorlog in Korea.
De Atjehoorlog was de bloedigste en meest langdurige strijd die het Nederlandse leger ooit gevoerd heeft. Het kostte de schatkist miljoenen guldens, er vielen vele doden, maar de bewoners van Atjeh onderwierpen zich nooit geheel aan het Nederlandse bestuur. Na de eerste expeditie van 1873, die voor Nederland in een nederlaag eindigde, volgde een tweede expeditie onder leiding van generaal Jan van Swieten. In januari 1874 slaagde hij erin de residentie van de sultan, de Kraton of Kota Radja, te veroveren...
Al voordat het woord was uitgevonden, hielpen dokters hun patiënten sterven, vaak zelfs in christelijke kringen. Uit barmhartigheid, zeggen zij zelf. Tussen het einde van de jaren zestig en het midden van de jaren tachtig van de vorige eeuw vond in Nederland een omwenteling plaats in het denken over euthanasie. In korte tijd werd euthanasie maatschappelijk, juridisch en politiek geaccepteerd. Het zelfbeschikkingsrecht deed zijn intrede. Nederland is een van de weinige landen waarin euthanasie in...
Mary Beth Latham is hovenier en getrouwd met een arts, maar bovenal is ze moeder van drie tieners. Haar gezin komt altijd op de eerste plaats en wanneer een van haar zoons depressief wordt, slokt dat al haar aandacht op. Hierdoor heeft ze geen oog voor Kiernan, het vriendje van haar dochter, die uit een gebroken gezin komt en kind aan huis is bij de Lathams. Wanneer haar dochter de relatie verbreekt, is Kiernan radeloos en zet hij door een onverwachte, gewelddadige daad het geregelde leven van Mary...
Naar eigen zeggen koos Callenfells voor de NSB omdat hij ‘sociaal voelend’ was. Als burgemeester zette hij zich in voor een geregelde voedselvoorziening tijdens de Hongerwinter en liet hij het plaatselijke verzet zijn gang gaan. De NSB-leiding vond Callenfels slap. Crijnen en Herbers presenteren deze gematigde houding als een bewijs voor Callenfels’ oprechte idealisme, maar je zou ook anders kunnen redeneren. Misschien koos Callenfels wel ondánks zijn nationaal-socialistische idealisme voor een gematigd...
Met Onze man in Constantinopel wordt een boeiend beeld geschetst van de omstandigheden waaronder de uit Wijhe afkomstige baron Frederik Gijsbert van Dedem zijn diplomatieke werk tussen 1785 en 1808 moest verrichten in de hoofdstad van het Osmaanse Rijk. Het is het verhaal over een Overijsselse baron die met grote volharding zijn taak als ambassadeur vervulde in de jaren dat de Turkse suprematie tanende was. Het waren de jaren dat in Nederland een einde kwam aan het stadhouderlijke tijdperk en dat...
€ 18,95
Bad Boy is het verhaal van Amir Salim, een schuchtere jongeman uit een volkswijk die transformeert tot een van de meest gevreesde en geroemde kickboksers aller tijden. Niets of niemand lijkt hem hierbij in de weg te staan, tot hij ten val komt wanneer hij ervan wordt beschuldigd een man uit de reclamewereld te hebben gemolesteerd. De wereld waarin hij zijn heldenstatus heeft opgebouwd laat hem van de ene dag op de andere vallen als een baksteen. De enige die hem terzijde staat is zijn oude schoolvriend...
BBC-correspondent Kim Ghattas volgde gedurende vier jaar Hillary Clinton. Op basis van vele gesprekken met haar en met tal van politici en regeringsvertegenwoordigers schreef Ghattas het eerste verhaal van binnenuit over Hillary Clinton, tot voor kort minister van Buitenlandse Zaken. Het resultaat is een intiem portret van een van de machtigste politici ter wereld. Ghattas volgt haar vanaf haar eerste moment als minister in de regering-Obama tot en met het uitbreken van de Arabische lente, de problemenin...
De zeven levens van Rome is het allesomvattende relaas van het fascinerende en betoverende Rome. Het is het turbulente levensverhaal van zevenentwintig eeuwen, van een stad met zeven levens, gebouwd op zeven heuvels. Robert Hughes schreef een meesterlijk boek, dat zijn bouwstenen in de cultuur van het oude, maar ook van het moderne Rome vindt. Rome wordt niet ten onrechte wel `de Eeuwige Stad genoemd. In de klassieke oudheid was het de superieure hoofdstad van het Romeinse Rijk, sinds de kerstening...
Op basis van niet eerder gebruikt materiaal brengt Maartje Janse de vergeten wereld van de afschaffers tot leven, die in de periode van na de grondwet van 1840 tot de oprichting van de Antirevolutionaire Partij in 1879 een zo belangrijke rol hebben gespeeld in de vorming van de Nederlandse politiek. Zij vertelt het verhaal van enkele verenigingen die zich verzetten tegen onder meer slavernij, drankmisbruik, de belasting op kranten, het cultuurstelsel in Indi en de Onderwijswet van 1857. Ze laat zien...
Frans Peijster schreef een geschiedenis van zijn familie in Kooplieden en Kerkgangers. Geloof, hoop en handel van de familie De Peyster, 1525-1725 (352 p. Walburg Pers, € 29,95). De protestantse familie kwam uit de Zuidelijke Nederlanden, maar vertrok tijdens de Opstand naar het Noorden en integreerde hier wonderwel. Johannes de Peyster verhuisde later vanuit Haarlem naar Nieuw-Amsterdam. Daar nam hij deel aan bestuur van kerk en stad, maar was bovenal koopman. Hij maakte mee dat Nieuw-Amsterdam...
Waar komt al dat zand eigenlijk vandaan?. Hoe oud, of liever gezegd jong, zijn de duinen en de Noordzee eigenlijk?. Hoe komt Zeeland aan zijn grillige vormen?. Waarom hebben de Romeinen zich in Domburg gevestigd?. Waarom lag men vroeger niet aan het strand te zonnebaden?. Hoe keken de Middeleeuwers aan tegen de walvissen die aanspoelden?. Dankt de invloedrijkste badplaats van Nederland zijn bestaan aan een gedicht?. Is het zeewater schoon en veilig genoeg om te zwemmen?. Waren de duinen vroeger...
€ 24,95
Eind negentiende eeuw ontstond de Nederlandse verslavingszorg vanuit de opvatting dat een verslaafde niet zwak was, maar ziek. Lange tijd was de benadering van ‘dronkenlappen’ gekenmerkt door een mengeling van criminalisering en moralisering. Nu kwam er een derde benadering bij: de medicalisering van de onmatige drinker. Gemma Blok, die eerder Baas in eigen brein schreef, een mooi boek over de antipsychiatrie in Nederland, verdiept zich in Ziek of zwak in de verslavingszorg rond drank en na 1970...
Toen prinses Máxima zei dat dé Nederlander niet bestond, leek het land te klein. Dit is niet zo verrassend, want hier was een Oranjeprinses aan het woord, en de Oranjedynastie wordt nu juist geacht onze nationale identiteit uit te dragen. In Nederland en het verhaal van Oranje schetst Coos Huijsen de aard en betekenis van het langdurig huwelijk tussen Nederland en de Oranjes, een geschiedenis die teruggaat tot Willem van Oranje. Het is het inspirerende verhaal van een geslaagde vrijheidsstrijd...
‘Sommigen zeggen dat ik dankbaar moet zijn, maar ik zit er maar mee. Hoe het voelt terminaal te zijn, blijft voor iedereen verborgen.’ Meneer Kooijman is een van de patiënten die de laatste periode van hun leven doorbrengen in een palliatief centrum of hospice, een plaats met een huiselijke sfeer, waar ongeneeslijk zieken tot aan hun dood kunnen worden verzorgd. Hospices zijn erop ingericht de kwaliteit van leven in de laatste fase zo hoog mogelijk te houden. Sinds het eerste hospice in Nederland...
Poppo werd op 2 augustus 1603 'in den oorlogh gebooren' en wel in Oostende, waar zijn vader, jonker Johan van Burmania, als kapitein was gelegerd. Zelf nam hij ook dienst in het Staatse leger. Tientallen jaren trok hij als kapitein met zijn troepen rond in de Nederlanden. In 1674 - hij was toen al 71 - wordt hij nog vermeld als luitenant-kolonel en commandant van de lijfgarde van stadhouder Hendrik Casimir II. In Enege gedenckwerdege geschiedenissen beschrijft Poppo zijn belevenissen en waarnemingen...
- De wapens neer! Bertha von Suttner vecht tegen oorlog
Over de draagkracht van de aarde wordt veel verteld. We zouden ten onder gaan aan de opwarming van het klimaat, aan het uitsterven van bijen of aan watertekorten. Veel van die verhalen zijn wat opgeklopt. De vraag hoeveel de aarde aankan, hangt vooral op de ‘draagkracht’ van soorten en ecosystemen. De explosieve groei van het aantal mensen zorgt ervoor dat ecosystemen worden verstoord en ander leven in de verdrukking komt. Omdat wij afhankelijk zijn van dat andere leven, komt ook ons voortbestaan...
Dubbel-bundel over de 300 jaar slavernij op de Nederlandse Antillen en Suriname.
Wat gebeurt er wanneer volkeren die geen koloniale geschiedenis delen, elkaar ontmoeten? Met die vraag trekt Lieve Joris, na jarenlang door Afrika te hebben gereisd, via Dubai naar China. Trouw aan de manier van werken die zij de afgelopen decennia heeft verfijnd, begeeft ze zich te midden van Afrikanen en Chinezen die als visjes achter de grote handelscontracten aan elkaars territorium binnenzwemmen, en beschrijft ze wat globalisering in hun lezen betekent.
In 1762 wordt hij wegens 'ernstige vergrijpen tegen de goede zeden' opgesloten in de Bastille. Daar beleeft hij de roerige jaren van vlak voor de Franse Revolutie. Door de ogen van François Rousseau zien wij een kleurrijke periode vol dramatische omwentelingen. We maken kennis met Diderot en De Sade, en we zien het begin van de moderne tijd al snel in een ander licht. Als François op 14 juli 1789 door de Jakobijnen wordt bevrijd, vindt hij een baantje in een Chinees badhuis. Daar leert hij de mooie...
Hitler en Eva Braun leerden elkaar kennen via fotograaf Heinrich Hoffmann, die sinds begin jaren twintig de politieke loopbaan van Hitler op de gevoelige plaat vastlegde. Eva Braun kwam in 1929 als 17-jarige bij Hoffmann in betrekking. Van liefde op het eerste gezicht was zeker geen sprake, van wederzijdse aantrekkingskracht waarschijnlijk wel. Hitler was evenwel voortdurend op verkiezingspad en bovendien was er nog een andere vrouw in zijn leven: zijn nicht Geli Raubal, de dochter van zijn halfzus...
€ 26,90
Tobias Kniebe heeft de voorgeschiedenis van alle aanslagen op basis van nieuw gepubliceerde documenten nauwgezet gereconstrueerd. Hij vertelt stap voor stap de dramatische gebeurtenissen: Stauffenbergs motieven, de maandenlange voorbereidingen, de minutieuze studie van Hitlers gewoontes, het transport van de bom en de wanhopige pogingen van de medeplegers van de aanslag om vanuit de commandopost in het Bendler-Block in Berlijn de bevolking te misleiden. Kniebes reconstructie geldt inmiddels als de...
Voor mij, als vijfjarige, begon de Tweede Wereldoorlog toen op 10 mei 1940 een grote hoeveelheid buitenaardse wezentjes aan parachuutjes uit de bewolkte hemel boven de duinen, waar wij op uitkeken, neerdaalde. Tijdens de eerste oorlogsdagen sliep de hele buurt in de kelders van een garage even verderop in de straat. Mannen, vrouwen, kinderen, alles door elkaar op strozakken. Overdag konden wij kinderen zomaar in de duinen spelen. De Duitsers hadden het prikkeldraad neergesabeld en dat was voor een...
€ 24,95
Supermacht Rome had steeds meer greep gekregen op het Egypte van de Ptolemeeën, het vorstengeslacht dat zich na de dood van Alexander de Grote meester had gemaakt van het rijkste deel van diens kortstondige wereldrijk. In de 22 jaar die ze aan de macht was, wist Cleopatra met alle middelen die haar ten dienste stonden Egypte betrekkelijk onafhankelijk te houden. Bij gebrek aan militaire krachten zette ze daarvoor haar rijkdom en charmes in. Naar de muntportretten te oordelen was ze niet knap, maar...
Het veelbekeken treinenprogramma Rail Away brengt al verscheidene jaren markante spoorlijnen en fascinerende treinreizen van over de gehele wereld in beeld. Een aangename balans tussen toeristische en technische informatie rondom boeiende treintrajecten. Elke reis prikkelt het inlevingsvermogen van de kijker, waarbij we kennis maken met verschillende culturen, landschappen en intrigerende mensen.
'Mag ik mijn fiets terug' is het verhaal van een journalist die zich na een leven vol reizen terugtrekt op een kleine boerderij vlak over de Duitse grens. Zelf groeide hij op in het naoorlogse Nederland tijdens de jaren van wederopbouw, toen Duitsers nog 'moffen' waren en de grenzen tussen 'goed' en 'fout' scherp werden getrokken. Zijn nieuwe woonplaats, in een veengebied dat ooit als het Duitse Siberië gold, confronteert hem met nieuwe vragen over daders en slachtoffers. En het brengt herinneringen...
Naast tosti-ijzers, afgedankte smurfencollecties, jaren negentig Baywatch-videobanden en bejaarde cavia s is er veel meer op Marktplaats te vinden, zoals de man die zo eenzaam is dat hij zichzelf sms jes stuurt. Of de vrouw die rare geluiden hoort in haar woning en advies wil. Iemand die een bedrijf wil opstarten, maar niet weet waarin of iemand die het telefoonnummer van Skype zoekt. Jan Hoek is al jaren gefascineerd door de uiteenlopende advertenties die worden aangeboden op Marktplaats. Marktplaatspoëzie...
Van de ondergrondse activiteiten tijdens de tweede Wereldoorlog is veel bekend, van de strijd tegen het verzet nog maar weinig, zo blijkt uit dit meeslepende nieuwe boek van de historici Marie-Cécile van Hintum, Margot van Kooten, Anne-Marie Mreijen, Elias van der Plicht en Liesbeth Sparks, onder redactie van Ad van Liempt.
`Jerry Brotton schreef een fascinerende en panoramische geschiedenis van de cartografie. TOM HOLLAND Wereldkaarten zijn geen zuiver wetenschappelijke objecten. Iedere kaart is een subjectieve constructie die uiting geeft aan de ideologieën en machtsstructuren van de tijd waarin ze werd ontworpen. Zo zijn er kaarten met Jeruzalem in het middelpunt, of met het oosten bovenaan, of met een Afrika dat groter is dan Azië. En ook onze vertrouwde Mercatorkaart toont de wereld door de bril van een Vlaming...
In Persona Non Grata belicht Willem Oltmans zijn strijd met de Staat der Nederlanden en hoe de staat zijn carrière als journalist veertig jaar lang heeft belemmerd. Ondersteund door documenten weet Oltmans te beargumenteren dat de BVD en Buitenlandse Zaken hem het werken onmogelijk maakten.
Marokko moderniseert, verwestert, in een ongelooflijk tempo. En deze moderniteit botst frontaal op de traditie, en op de islam. Kees Beekmans laat zien hoe dit veranderingsproces zich voltrekt, door de lezer kennis te laten maken met onder anderen een groepje 'ramadanvreters' die de vrijheid opeisen níét te vasten; met moslima’s die strijden voor gelijke rechten, ook in het dagelijks leven; met journalisten die weigeren concessies te doen aan hun ideaal van persvrijheid en met homoseksuelen die in...
Cassandra: de beroemde Trojaanse koningsdochter die de gave had de toekomst te voorspellen, maar die door niemand werd geloofd - terwijl zij achteraf steeds gelijk bleek te hebben gehad. In zijn lange politieke carrière heeft Frits Bolkestein zich meermaals als een Cassandra gevoeld. Hij durfde thema's aan te roeren en standpunten in te nemen waar hij aanvankelijk om werd verguisd maar die later door vrijwel iedereen werden omarmd. Het zou van hem een van de invloedrijkste politici van Nederland...
5 juni 1573. ‘Lienhardt Russ, woonachtig in Zeyern, dief, in Steinach ter dood gebracht door ophanging. Mijn eerste terechtstelling.’ Aldus begint het dagboek van Frantz Schmidt (1554-1634). Gedurende vijfenveertig jaar was hij beul van beroep; hij doodde eigenhandig 361 mensen en folterde een veelvoud daarvan. De beul is een zeer beladen symbool van het vroegmoderne Europa, een figuur die door de gemeenschap die hij diende met de nek werd aangezien en geminacht. Maar Meester Frantz, zoals hij liefkozend...
In een leger van priesters voor een heilige zaak van Bernard Rulof staat de weg van de Sociaal Democratische Arbeiderspartij (SDAP) centraal naar een socialistische maatschappij in het Interbellum: periode einde Eerste Wereldoorlog tot aan de Tweede Wereldoorlog.
€ 12,50
In 1943, 1944 en de eerste maanden van 1945 was de toekomst verder weg komen te liggen dan de duur van een mensenleven. Maar in maart gloorde toch enige hoop: de geallieerden naderden. Vanaf dat moment zag hij zijn boekwinkel weer voor zich. De winkel zoals die worden moest. Helder, modern, lichtgevend, als een fakkel in de nacht.Jan Brokken schreef met Blok het levensverhaal van een boekverkoper, een Rotterdammer die met beide benen in de twintigste eeuw stond. Een man die tijdens zijn gevangenschap...
Het lot van de burgerbevolking komt uitsluitend aan bod wanneer die zich daadwerkelijk in de frontlinie bevindt. Daardoor wordt bijvoorbeeld aan de Armeense genocide, toch een essentieel deel van de totale oorlog, slechts terloops een passage gewijd. Natuurlijk is het makkelijk om bij een boek van deze bescheiden omvang hiaten te vinden, maar dat is flauwe kritiek. Het is wel storend dat de financiering en de logistieke organisatie van de oorlog nauwelijks aandacht krijgen. Ook de ingewikkelde machtsspelletjes...
In Mensen van klein vermogen is historicus A.Th. van Deursen erin geslaagd een levendig beeld te schetsen van hoe men in Holland in de Gouden Eeuw geleefd, gewerkt, gevoeld en gedacht heeft. Het uitzonderlijke van deze fascinerende studie is dat er niet, zoals in de meeste boeken over de Gouden Eeuw, uitsluitend aandacht is voor leden van de maatschappelijke elite, maar dat juist ook het dagelijks leven van de gewone mensen centraal staat. Van Deursen behandelt dagelijkse onderwerpen als religie...
In de zomer van 1975 ging dat wel anders. De straten van Londen waren toen bedekt met grote afvalhopen die soms in metershoge bergen overgingen. Alles stond stil. Een jongen met groen haar en een Pink Floyd T-shirt waar hij zelf 'I HATE' boven kliederde besloot te gaan zingen. Later herinnerde John Lydon, beter bekend als John Rotten van de Sex Pistols, zich hoe ellendig Engeland was in deze jaren: 'It was completely run-down, there was trash on the streets, total unemployment—just about everybody...
Klaas van Berkel probeert die vragen langs heel verschillende wegen te beantwoorden. Hij pleit er vooral voor om te kijken naar het alledaagse leven op en ook rond de universiteit. Hoe liggen de verhoudingen tussen privé en werk, wat doen hoogleraren en docenten buiten kantoortijden, welke rol spelen levenspartners, waar doen studenten hun vorming op? De alledaagse praktijken van het academisch leven onthullen een heel andere werkelijkheid dan de officiële regels en voorschriften ons voorspiegelen...
Terecht, want dit boek laat zien dat deze iconen van vernieuwende architectuur verfi jnder zijn dan menigeen denkt. De diversiteit van de architectuur uit de naoorlogse jaren is verrassend groot. Sommige architecten hadden voor de oorlog al naam gemaakt, zoals Dudok, Granpré Molière, Rietveld, Van den Broek en Bakema; anderen, onder wie Warners, Ingwersen en Van Gool, stonden aan het begin van hun carrière en kregen de kans in de wederopbouwwijken markante gebouwen te realiseren.
Godsdienst leidt dikwijls tot ruzie en kerkscheuring. Neem de gereformeerde kerken vrijgemaakt, een nog altijd bestaand en redelijk bloeiend kerkgenootschap dat rond de 130.000 zielen telt. Dat kerkgenootschap ontstond door een al langer bestaand verschil over de zogenoemde ‘veronderstelde wedergeboorte’: hadden alle gedoopte kinderen deel aan het verbond met God of alleen die kinderen die door God tot ‘redding’ waren uitverkoren, zoals de grote gereformeerde voorman Abraham Kuyper veronderstelde...
€ 17,50
In april 2012 stopte J.L. Heldring na 52 jaar met zijn befaamde column Dezer dagen. Sinds 1960 schreef hij op de opiniepagina van eerst de Nieuwe Rotterdamse Courant en later NRC Handelsblad zijn column over buitenlandse politiek, taal, godsdienst, Europa, cultuur en geschiedenis. Aanvankelijk begon Heldring de column omdat zijn hoofdredacteur hem als adjunct geen andere verantwoordelijkheden wenste af te staan. Gaandeweg vond hij in zijn stijlvolle opstellen een levenstaak: vanaf de zijlijn meedenken...
De grotten van Altamira, het Alhambra, het Escoriaal, la Sagrada Familia van Antonio Gaudí, Cervantes Don Quichot en de schilderijen van Pablo Picasso: Spanje kent een rijke geschiedenis, die met dit boek tot leven komt voor studenten, toeristen en iedereen die van het land houdt. De geografische, economische, sociale, religieuze en politieke omstandigheden die deze hoogtepunten van de Spaanse cultuur mogelijk maakten zijn het onderwerp van dit historisch overzicht. Vijf experts, Mario Damen, Maurits...
Frederike van Uildriks, tijdgenote van Aletta Jacobs, ontwikkelde zich van een welopgevoede dochter uit de Groningse elite tot een vrijgevochten natuuronderzoeker en publicist van vele boeken, columns, recensies en opiniërende artikelen. Na een onvervulde liefde voor de latere hoogleraar Jacques Oppenheim, neef van Aletta, ging zij een ‘vrij huwelijk’ aan met de Friese multatuliaan, socialist en natuurkundeleraar dr. Vitus Bruinsma. In haar nieuwe leven in Gorredijk en later Lochem stonden het populair...
Journalist Ingmar Vriesema beschrijft zussen en broers van beroemdheden in Het beroemde broer & zus boek (240 p. Thomas Rap, € 16,90). Paula Hitler bleef tot haar dood in 1960 een volgeling van haar broer. ‘Ik herinner me vooral zijn vrolijkheid en zijn buitengewone belangstelling voor geschiedenis, aardrijkskunde, architectuur, schilderen en muziek,’ zei ze in 1945 tegen een Amerikaanse officier. Jack Churchill was een vertrouweling van zijn broer, die hem echter weinig credits gaf.
De Nederlandse bioloog Hugo de Vries (1848-1935) vond de oplossing door Darwins ideeën over erfelijkheid verder te ontwikkelen: verschillen ontstaan door mutaties van de genen. Het bewijs voor zijn mutatietheorie vond hij bij de teunisbloem, die onder zijn ogen muteerde en evolueerde. Met zijn experimentele aanpak en zijn koppeling van erfelijkheid aan evolutie veroorzaakte De Vries honderd jaar geleden een revolutie in de biologie.
Over Shakespeare en zijn invloed is onnoemlijk veel geschreven. Onder - zoekers hebben alle details van het werk en leven van de grootste toneelschrijver
Vier tophistorici over de Koude Oorlog. Jacco Pekelder vertelt over de oorzaken, het ontstaan en het verdere verloop van de Koude Oorlog. Frans Verhagen behandelt de Koude Oorlog vanuit Amerikaans perspectief. Hoe bezagen de Verenigde Staten de wereld van na 1945, voor welke afwegingen stond het land en welke keuzes werden gemaakt? Willem Melching vervolgt met de opkomst en ondergang van het Sovjetimperium en Martin Bossenbroek sluit af met een verhaal over Nederland in de Koude Oorlog.
In dit derde JAARBOEK KASTEEL KEUKENHOF wordt aandacht besteed aan verschillende aspecten van de geschiedenis van landgoed en kasteel. Het eerste artikel beschrijft de grandioze schilderijencollectie die de toenmalige eigenaren tussen 1847 en 1900 opbouwden, met werken van Nederlandse meesters en van Caspar Wolf, de Zwitserse schilder van Alpenlandschappen. Na de Tweede Wereldoorlog kwam een einde aan dit unieke kunstpatrimonium. Het tweede artikel gaat over de geschiedenis van Santvliet, dat deel...
Rond 1900 leek Wenen nog slechts de residentie te zijn van een vermolmd keizerrijk dat zijn toekomst zocht in het verleden. Maar juist in die tijd groeide de stad uit tot het kosmopolitisch centrum van de Europese cultuur, waarin een nieuwe elite van vooral Midden-Europese joden haar eigen ideaal van de Verlichting nastreefde. Tegen de achtergrond van die wonderlijke paradox deed zich in het eerste decennium van de twintigste eeuw een ware explosie van creativiteit voor, in de kunst, de filosofie...
De auteur, die behalve het historische naslagwerk Historische schetsen uit het Surinaamse Jodendom ook de historische romans Ter dood veroordeeld en Geloof, hoop en liefde op zijn naam heeft staan, reconstrueerde uit de ter beschikking staande gegevens het leven van Pieter Hendrik de Bye, Raad van Politie en Civiele Justitie in Suriname, na het graf van deze notabele in de Nieuwe Oranjetuin teruggevonden te hebben.
Beoordelingen en Recensies