historischnieuwsblad.nl

Is dit jouw shop? Beheer je aanwezigheid op ShopWiki door een gratis account aan te maken op hetWebshop Platform!
Producten
Dit boek geeft een handzaam overzicht van de belangrijkste managementideeen als branding, outsourcing en voorraadwaardering.
Op 16 juni 1994 vond in het Bintang-Theater van de 36e Pasar Malam Besar een studiedag plaats gewijd aan Jan Boon, alias Vincent Mahieu, alias Tjalie Robinson. Een studiedag ook over Indische cultuur in Nederlands-Indië, in Nederland en elders in de wereld, over Indisch verleden, heden en toekomst. Onder de sprekers bevonden zich: collega-journalisten, mensen die in een persoonlijke relatie tot hem gestaan hebben, mensen uit de wetenschappelijke wereld. De bijdragen waren soms verstandelijk, dan...
In de eeuwenlange strijd van onze voorouders tegen het water geldt het droogleggen van de grote Noord-Hollandse meren in de zeventiende eeuw nog altijd als een verbluffend staaltje van technisch vakmanschap en gedurfd ondernemerschap. Deze prestatie wordt doorgaans in verband gebracht met de VOC-mentaliteit van de toenmalige kooplieden die juist in die jaren dankzij een snel uitdijend handelsnetwerk veel kapitaal hadden vergaard. In Lofwaerdighe dijckagies en miserabele polders staan de kosten en...
Marietje van Oordt was een jonge Indo-Europese vrouw die zich in het Nederlands-Indië van de eerste decennia van de vorige eeuw een reputatie verwierf in een wijde kring van onder haar bekoring gebrachte mannen, en daarnaast talrijke slachtoffers maakte onder winkeliers, hotelhouders en andere neringdoenden. Door de inventiviteit en allure waarmee zij te werk ging, wekte zij eerder bewondering dan antipathie. Het Indische publiek volgde de als een schelmenroman lezende loopbaan van Marietje via de...
Aalsmeer verwierf tijdens de Duitse bezetting de reputatie een bolwerk van Anton Mussert te zijn. Dat was vooral te wijten aan de notoire NSB-burgemeester Kolb en een handjevol broodfascisten, zoals de ‘neven’ Kniep. Ook de tot dusver onderbelichte collaboratie van enkele firma’s in de bloemenhandel speelde erin mee. Een vaste gast op het dorp was de opperbevelhebber van de Wehrmacht in Nederland Christiansen, die er boten liet bouwen. Jachtwerf De Vlijt werd gedwongen tot samenwerking met de Duitsers...
* het Plakkaat van Verlatinghe (1581), waarin de Staten-Generaal de Spaanse koning afzweren als Heer der Nederlanden, in de revolutionaire gedachte dat het volk niet is geschapen ten dienste van de vorst , maar omgekeerd: de vorst is dienstbaar aan zijn volk. Deze revolutionaire teksten kenmerken een vroege aanzet tot democratisch denken en tot een intellectuele vrijheid waarvan radicale denkers uit heel Europa profiteerden.
Robert Jacob Gordon is vrijwel vergeten in Nederland. Maar in de achttiende eeuw was deze Nederlander met Schotse wortels een bekendheid. Hij maakte lange reizen door het nog ongerepte Zuidelijk Afrika en liet ons een fabuleuze verzameling journaals, kaarten, tekeningen en schilderijen na. Deze 'Atlas Gordon' bevindt zich tegenwoordig in de collectie van het Rijksmuseum. Gordon biedt ons een unieke blik op het tijdperk van de Verlichting, toen kolonialisme samenging met een enorme honger naar kennis...
In de media en zeker in de Duitse bladen tekent zich de uitsluiting van Griekenland reeds af. Het voorstel van EU-commissaris Oetinger om in plaats van de Griekse ambtenaren zelf de belasting te gaan innen, is minstens even brutaal als het Oostenrijkse voorstel aan Servië in juli 1914 om zelf maar eens even die moord op Franz Ferdinand te onderzoeken. Het uit de euro zetten van Griekenland is nog slechts een kwestie van tijd. Ik denk dat ze in ruil voor een behoorlijke reddingboot zelf wel van het...
‘Dit boek veroorzaakte een schok. Niet omdat Haffner alles omdraaide, maar omdat hij als eerste na 1945 voor een groot publiek een beeld wist te schetsen van de Führer. Een beeld dat historiserend was, zonder dat het de Duitsers an sich vrijpleitte, een beeld dat het grootste volk van Europa een spiegel voorhield, zonder dat het de Duitsers dwong tot permanente boetedoening en de buren tot eeuwige tevredenheid.’ NRC Handelsblad
€ 19,95
Newton staat te boek als een van de eerste rationalistische wetenschappers. Minder bekend is dat hij zich intensief bezighield met alchemie, natuurfilosofie en theologie. Hij stelde als eerste dat wetenschappelijke uitspraken 'hypothesen' zijn. Ze zijn waar tot het tegendeel blijkt. Deze open, kritische houding is kenmerkend voor het newtoniaanse wereldbeeld dat grote invloed heeft gehad op het Europa van de 17e eeuw. De biografie laat zien dat Newton een centrale rol speelde in deze enerverende...
U kunt parkeren bij de garage Plein. Deze garage is 24 uur per dag geopend. Voor de parkeergarage kunt u bij de infobalie een waardekaart kopen à € 11,-. Met deze waardekaart kunt u 6 uur parkeren in de Pleingarage. Vervolgens betaalt u met deze waardekaart bij de parkeerautomaat van de garage. Parkeert u langer dan 6 uur, dan betaalt u het verschuldigde tarief bij.
Het gaat over Joris van Lanckvelt, die de maatschappij humanistisch wilde maken en zijn leerlingen toneelstukken liet opvoeren voor Utrecht. Dirck Adriaenszoon Valcoogh leerde zijn kinderen goed lezen en zingen. Hij was ook de koster van het dorp en schraapte de duivendrek van de kerktoren. Theo Thijssen was gelukkig met zijn klassikale schoolklas, terwijl Jan Ligthart juist slootjes liet graven rondom zijn school, zijn leerlingen leerde hoe je kaas moest maken en de lastigste kinderen aanpakte met...
De beschaving waaruit onze huidige gemoderniseerde samenleving is ontstaan, begon zo'n 11.000 jaar geleden in het Midden-Oosten. Van kleine, losse gemeenschappen van jagers-verzamelaars ontwikkelde de mensheid zich in millennia tot onze huidige geglobaliseerde maatschappij. Het hoogland van Nieuw-Guinea bleef echter tot in het begin van de 20e eeuw geïsoleerd van de buitenwereld en haar bevolking leefde tot het eerste contact met ontdekkingsreizigers in 1931 nog als jagers-verzamelaars. De gemeenschappen...
In een leger van priesters voor een heilige zaak van Bernard Rulof staat de weg van de Sociaal Democratische Arbeiderspartij (SDAP) centraal naar een socialistische maatschappij in het Interbellum: periode einde Eerste Wereldoorlog tot aan de Tweede Wereldoorlog.
Aan de hand van een fascinerende reeks voorwerpen, kaarten, tekeningen, gravures en schilderijen, voor een belangrijk deel uit de collectie van het Rijksmuseum, vertelt Gijs van der Ham de lang verwaarloosde geschiedenis van de Nederlandse aanwezigheid in Ghana. Het is een pijnlijk maar ook bijzonder verhaal, met de opgenomen beelden als tastbare getuigenissen. Een verhaal over onmenselijkheid en nieuwsgierigheid, over concurrentie en uitbuiting, over onmacht en macht, over de ontmoeting van twee...
Erg mooi overzichtswerk van de katholieke missie. Nederland leverde, in een tijdsbestek van ruim vier eeuwen, duizenden missionarissen aan de wereldkerk. Ze werden geconfronteerd met vreemde volken die zij voor het christendom moesten zien te winnen. Soms werden ze hartelijk ontvangen, maar veel vaker niet. Dikwijls waren vijandigheid en tegenwerking hun deel, evenals tropische ziektes en barre klimaatomstandigheden. Velen werden het slachtoffer van oorlog en geweld. Meer dan honderd Nederlandse...
Na het mislukken van de geuzenaanval, uitgevoerd met medewerking van de Zeeuwse kerkenraden, op Walcheren in maart 1567, volgde harde repressie en troepenlegering in de steden. De weerstand die dit bij de bevolking opriep, werd nog vergroot door verdere (belasting)maatregelen van Alva. Vlissingen kwam in opstand en weigerde op Pasen 1572 Spaans garnizoen. Met hulp van de Watergeuzen en van Engelse en Franse troepen werd weldra een groot deel van Walcheren onder het gezag van Oranje gebracht. Daarna...
Ik ontsnapte uit Auschwitz is het authentieke verslag van Rudolf Vrba’s kampervaringen en het verhaal van zijn gewaagde ontsnapping. Kort na zijn ontsnapping schreef hij mede het Vrba-Wetzlerrapport, dat later bekend is geworden als de Auschwitz-Protocollen; een van de belangrijkste oorspronkelijke documenten van de Tweede Wereldoorlog.
Het oeuvre van Hella S. Haasse (1918-2011) is groots, omvangrijk en enorm gevarieerd. Maar wie kent de essays van Haasse over de schrijvende vrouw? Waarom schreef ze zo vaak over ontheemding? Wat bedoelde ze als ze het over haar `daimoon had? Waarom zijn veel huwelijken in Haasses romans en verhalen problematisch? Margot Dijkgraaf maakte in 1989 kennis met de schrijfster en voerde de laatste tien jaar van Haasses leven regelmatig gesprekken met haar over haar werk. In Spiegelbeeld en schaduwspel...
Waar komt al dat zand eigenlijk vandaan?. Hoe oud, of liever gezegd jong, zijn de duinen en de Noordzee eigenlijk?. Hoe komt Zeeland aan zijn grillige vormen?. Waarom hebben de Romeinen zich in Domburg gevestigd?. Waarom lag men vroeger niet aan het strand te zonnebaden?. Hoe keken de Middeleeuwers aan tegen de walvissen die aanspoelden?. Dankt de invloedrijkste badplaats van Nederland zijn bestaan aan een gedicht?. Is het zeewater schoon en veilig genoeg om te zwemmen?. Waren de duinen vroeger...
€ 17,90
Betaling geschiedt direct bij bestelling op de door u gewenste wijze. Levering geschiedt volgens de wet ‘Bescherming van de consument bij op afstand gesloten overeenkomsten’, welke onder andere een herroepings- cq verzakingsrecht gedurende 14 dagen bevat. Indien u uw bestelling retour zendt, raden wij u sterk aan om bij uw postkantoor te vragen om een bewijs van afgifte. Vergeet u niet om een (kopie) pakbon of factuur bij te sluiten. Voor het melden van een retourzending kunt u gebruik maken van...
Over de ongekende inventiviteit van het Westen Een bekende historicus schreef eens dat er tussen de landbouwrevolutie van zo'n 12.000 jaar geleden en 1492 eigenlijk niets bijzonders is gebeurd. Zeker, wereldrijken ontstonden en verdwenen weer, maar het dagelijks leven van de modale landbouwer - of die nu in China woonde of in het Romeinse Rijk, of in het Frankrijk van de late Middeleeuwen - is in al die duizenden jaren niet wezenlijk veranderd. In het halve millennium sedert Columbus Amerika ontdekte...
€ 59,50
Wie was Napoleon? Over die vraag werd door Franse historici al tijdens zijn leven (1769-1821) gediscussieerd. Na zijn dood nam de discussie alleen maar toe. Was Napoleon een machtswellusteling en een tiran? Of bezorgde Napoleon Europa de beginselen van de Franse Revolutie (vrijheid, gelijkheid en broederschap) en legde hij zo de basis voor de huidige Europese Gemeenschap? De historicus Pieter Geyl, tussen 1936 en 1958 hoogleraar Algemene en Vaderlandse geschiedenis na de Middeleeuwen aan de Universiteit...
De stormachtige opkomst van het Arabische rijk is een van de grote verhalen uit de oude geschiedenis, net als het einde van de Romeinse republiek of de Perzische invasie van Griekenland. Het is een succesverhaal vol drama en ambitie. Zoals de Romeinen uit het niets leken op te doemen om een enorm imperium te stichten, zo deden de Arabieren dat ook met dit verschil dat zij er geen eeuwen over deden maar slechts enkele tientallen jaren. Zoals de Grieken een heldenrol speelden tijdens de Perzische...
Chris van Esterik, die "onderzoek" verricht naar onder meer de escapades van Luns in de kwestie Nieuw-Guinea, stuurde me een bandje met gesprekken van Jerome Heldring met oud-politici Theo Bot en Edzo Toxopeus. Het is ambassadeur Carel van Boetzelaer geweest die mij eens, in Taxco, Mexico, vertelde dat een aantal ambassadeurs in de dagen van Luns bijeen was geweest om te overleggen of ze het beleid van de man - en diens leugens onder meer over Nieuw-Guinea en Amerikaanse toezeggingen, die er niet...
Wel heel kwalijk is het dat er jaren van gereutel en gepruttel aan deze beslissing vooraf zijn gegaan. De knapste en duurste koppen van dit land hebben hun plasje over de bouw van het museum gedaan. Als politici en erfgoedsukkels eens hadden meegedacht in plaats van tegengedacht. Als alle museumdirecteuren eens met wat minder vliegende vaart en gestrekt been in het project waren gedoken. Als de beste historici vanaf het begin betrokken waren geweest bij het museum en zich eensgezind hadden opgesteld...
Nelson Mandela. 15 lessen over leven, liefde en leiderschap bevat 15 inspirerende levenslessen van Nelson Mandela over moed, leidinggeven, zelfvertrouwen, omgaan met je rivalen, besluitvaardigheid en de liefde. Het bevat persoonlijk ervaringen, in de politiek en in zijn huwelijk. Het boek is tot stand gekomen op basis van vele, intieme gesprekken die Richard Stengel met Mandela heeft gevoerd.
In de achttiende eeuw werd de Republiek oversneeuwd door Frankrijk en Engeland. Lang bleef het een belangrijke handelsimperium met een rijk koloniaal verleden, maar langzaam maar zeker kreeg ze op internationaal politiek niveau minder te vertellen.
Het middeleeuwse Friesland telde meer dan vijfhonderd 'stinzen', verdedigbare stenen huizen. Ze waren zowel op het platteland als in de steden te vinden. Friesland kende geen centraal gezag en de Friese samenleving kan getypeerd worden als een 'vetemaatschappij'. Iedere adellijke familie was genoodzaakt tenminste één eenvoudig verdedigbaar steenhuis te hebben. Hoewel het bouwkundig om bescheiden gebouwen ging, waren zij de steunpunten voor de heerschappij van de Friese edelen, de zogenaamde 'hoofdelingen...
Cosimo III, een van de rijkste mannen van Europa, verkende ‘stedenland’ en ‘waterland’ en ontmoette kunstenaars en wetenschappers, kooplieden, bestuurders, diplomaten en vorsten en vorstinnen. Hij werd onder andere rondgeleid door Pieter Blaeu, zoon van de beroemde cartograaf en uitgever Joan. Hij drukte Michiel de Ruyter de hand en had ontmoetingen met Constantijn Huygens, Frederik Ruysch en Jan Swammerdam.
Nederlands-Indië is voorbij, maar in Nederland zijn we nog lang niet klaar met tempo doeloe. De omstreden ex-kolonie is een prominente lieu de mémoire in het nationale, culturele geheugen. Veel Nederlanders zien Indië als hun land van herkomst of zijn betrokken bij de ex-kolonie vanwege familiebanden. Toch herkennen ook anderen, die nooit 'onder de palmen' hebben gewandeld, beelden van Indië. Sinds het verlies van de kolonie is er een gestage stroom van verhalen en herinneringen op gang gekomen die...
Maarten Brands was van 1970 tot 1998 hoogleraar Nieuwste Geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Met zijn vaak tegendraadse standpunten oefende hij een grote invloed uit op een hele generatie historici na hem. Hij publiceerde talloze afzonderlijk gepubliceerde artikelen en essays over de meest uiteenlopende aspecten van zijn vakgebied. Een uitgebreide selectie daaruit is nu bijeengebracht in twee bundels: 'Het arsenaal van de geschiedenis' en 'Karrensporen onder het asfalt'. Met scherp geslepen...
Philip Kerr draait al jaren mee in de top van het thrillergenre. Zijn Bernie Gunther-reeks wordt gezien als een van de beste historische thrillerseries. De boeken zijn gebaseerd op feitelijke gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog en de Koude Oorlog.Berlijn, maart 1943. Bernie Gunther werkt voor het Bureau Oorlogsmisdaden van de Wehrmacht. Zijn meerderen willen een discreet onderzoek naar de massagraven in het woud van Katyn. Zij willen de naoorlogse reputatie van de Wehrmacht beschermen, maar...
Wie iets niet begreep, werd voor gek gezet en docenten gaven vaak straf, vooral de gevreesde rector Scholte. ‘Hij was heel streng, maar ik heb altijd gedacht dat hij ook rechtvaardig was,’ zegt Van Esterik. ‘Het was een schok toen ik er tijdens het archiefonderzoek voor dit boek achter kwam dat hij zwendel had gepleegd.’ Scholte, nauw bevriend met de Tielse elite, bleek de kinderen uit de bovenlaag soms soepeler te beoordelen dan de leerlingen van lagere komaf.
Goethe en Schiller zeiden het beiden van elkaar: dat de andere de belangrijkste persoon in zijn leven was geweest. De uitersten raakten elkaar: intuïtie en gevoel bij Goethe, intellect en wilskracht bij Schiller. Hun vriendschap, met al zijn confl icten en spanningen, heeft ze allebei tot topprestaties aangespoord: Schiller schreef zijn klassieke drama’s en kreeg ze, met hulp van Goethe, daadwerkelijk opgevoerd; Goethe beleefde dankzij Schiller een tweede creatieve jeugd. Schiller heeft Goethe tegelijk...
Naast tosti-ijzers, afgedankte smurfencollecties, jaren negentig Baywatch-videobanden en bejaarde cavia s is er veel meer op Marktplaats te vinden, zoals de man die zo eenzaam is dat hij zichzelf sms jes stuurt. Of de vrouw die rare geluiden hoort in haar woning en advies wil. Iemand die een bedrijf wil opstarten, maar niet weet waarin of iemand die het telefoonnummer van Skype zoekt. Jan Hoek is al jaren gefascineerd door de uiteenlopende advertenties die worden aangeboden op Marktplaats. Marktplaatspoëzie...
Natuurlijk is dit een a-historische redenering. Hitler leeft gelukkig niet meer en wat hij zou stemmen zullen we nooit te weten komen. Maar hopelijk maakt deze speculatie wel duidelijk dat historische vergelijkingen altijd mank gaan. Bovendien zijn het zinloze exercities die niets toevoegen aan het actuele debat. Kamerleden en anderen die het niet eens zijn met de PVV zouden er goed aan doen de discussie aan te gaan in plaats van gemeenplaatsen over de Duitse geschiedenis te verkopen. Een discussie...
Een Nederlander komt zomer 1830 in Brussel terecht in de revolutie die de Zuidelijke Nederlanden van de Noordelijke zal losmaken. België wordt geboren! Aanvankelijk volgt deze Junius het oproer als belangstellende, maar gaande Nederlandse pogingen de oude toestand te herstellen wordt hij geroepen tot heldeninspecteur, een op het eerste gezicht onschuldige functie. Brandpunt in deze roman is de Tiendaagse Veldtocht. Van Speijk gaat opnieuw de lucht in, tal van schrille geheimen omtrent de prins van...
'Jan Brokken combineert een hang naar de zee, naar passagieren op vrachtschepen, met een schrijversbestaan. Dat levert gepeperde zeemansverhalen op. Als hij zich inscheept op een Nederlandse Oostzeevaarder naar Pärnu, Estland, zet hij voor het eerst voet aan wal in een van de drie kleine Baltische staten. Een nieuwe liefde is geboren. Het boek dat hij schreef over bekende en onbekende zonen en dochters van Estland, Letland en Litouwen, lees je in één adem uit.[…] In die drie landen dook hij diep...
Voor het eerst heeft iemand het complete en echte beeld weten te reconstrueren van de geschiedenis van Hindostanen. Dr. Drs Radjinder Bhagwanbali is in archieven gedoken in India, Engeland, Nederland en Suriname en heeft zich verdiept in wat zich werkelijk heeft afgespeeld in het dagelijkse leven van de Hindostanen vanaf hun werving in India tot en met het leven op de plantages in Suriname. Hij heeft zaken ontdekt die tot nu toe verzwegen of onbekend waren, zoals: - De werving was gebaseerd op misleiding...
€ 19,90
Na de uiterst succesvolle vierdelige Geschiedenis van Amsterdam verschijnt nu Amsterdam. Een geschiedenis: een rijk geïllustreerd boek over een onbeduidend vissersplaatsje dat uitgroeide tot een wereldstad. Amsterdam geldt al eeuwenlang als een van de mooiste steden ter wereld. Bezoekers die in de zeventiende en achttiende eeuw vanaf de Zuiderzee de stad naderden, werden geïmponeerd door haar omvang en door het woud van scheepsmasten in de haven. Ook de karakteristieke grachten zijn al eeuwen het...
In de jaren 1712-1715 verbleef een kleurrijk internationaal gezelschap in Utrecht om een einde te maken aan de Spaanse Successieoorlog, met als resultaat de Vrede van Utrecht. De stad was het politieke middelpunt van Europa en beleefde gouden tijden. Talrijke gelukzoekers trokken naar Utrecht om een graantje mee te pikken. Opera- en toneelvoorstellingen, bals en diners zorgden voor vermaak. De vele hoge heren brachten een vrije sfeer en losse zeden met zich mee. De anoniem in het Frans gepubliceerde...
€ 16,50
De dementerende moeder van Tosca Niterink doet samen met acht andere dames op leeftijd aan kleinschalig wonen achter een cijferslot, voor hun eigen veiligheid. Met een scherp oog voor het absurde en het hilarische detail beschrijft Niterink de uitgesproken karakters van de dames en de verwikkelingen die daaruit voortkomen. `Heb ik eigenlijk nog een man? vraagt mijn moeder. `De laatste is een paar jaar terug doodgegaan. `Ach, gut. Vond ik het erg? `Niet echt, je had hem een tijdje daarvoor uit...
In 1609, midden in de Tachtigjarige Oorlog (ca. 1560-1648), werd een wapenstilstand van twaalf jaar gesloten. Na afloop werd deze wapenstilstand welbewust niet verlengd of omgezet in vrede. Achteraf blijkt dat de Bestandsperiode grote betekenis heeft gehad voor de Republiek der Verenigde Nederlanden. In dit boek wordt stilgestaan bij de gebeurtenissen en achtergronden van de Bestandssluiting en de redenen waarom in 1621 toch weer tot oorlog werd overgegaan. Ruime aandacht krijgen de conflicten tussen...
Aucassin en Nicolette (geschreven omstreeks 1200) is een unieke tekst in de Franse literatuur van de Middeleeuwen. Het is het enige voorbeeld dat wij kennen van een 'chantefable', een genre waarin afwisselend verzen en proza worden gebruikt. De anonieme auteur presenteert ons de geschiedenis van een verliefd stel dat vele moeilijkheden moet overwinnen om te kunnen trouwen. Dat lijkt een banaal gegeven, ware het niet dat Aucassin en Nicolette een parodie is op verschillende literaire genres van die...
Dorestad was in de Karolingische tijd de grootste stad van Nederland. Dorestad spreekt als handelsknooppunt en belangrijke havenstad in binnen- en buitenland tot de verbeelding, maar het publiek had tot nu toe nauwelijks toegang tot de belangwekkende vondsten, waaronder luxe glaswerk, sieraden, wapens en duizenden skeletten. Dr. Annemarieke Willemsen brengt nu een schat aan archeologische, historische en kunsthistorische informatie samen tot een prachtig geïllustreerd en toegankelijk lees- en bladerboek...
Betaling geschiedt direct bij bestelling op de door u gewenste wijze. Levering geschiedt volgens de wet ‘Bescherming van de consument bij op afstand gesloten overeenkomsten’, welke onder andere een herroepings- cq verzakingsrecht gedurende 14 dagen bevat. Indien u uw bestelling retour zendt, raden wij u sterk aan om bij uw postkantoor te vragen om een bewijs van afgifte. Vergeet u niet om een (kopie) pakbon of factuur bij te sluiten. Voor het melden van een retourzending kunt u gebruik maken van...
Nederland zoals wij dat nu kennen, is in een periode van vele eeuwen op het water veroverd. Eerst met behulp van sluizen, later met molens en vanaf de negentiende eeuw met gemalen. Het Water de Baas is het eerste complete overzichtswerk dat specifiek ingaat op de geschiedenis van die mechanische bemaling in ons land. Het rijk geïllustreerde boek begint met een overzicht van de Nederlandse waterhuishouding door de eeuwen heen. Daarna volgt een uitgebreide beschrijving van de ontwikkeling van de technieken...
Zo begint het verhaal van een turbulente vriendschap die zeven jaar later dramatisch zal eindigen. De vriendschap tussen een leermeester en een leerling, die aanvankelijk alles met elkaar delen: hun ideeën over maatschappij en kunst, nieuwe muziek, hun afkeer van Duitsland en hun angst voor oorlog.
Hoewel Holland al in de late Middeleeuwen meer en meer een land van burgers werd, speelde de ridderschap er nog een leidende rol. Hoge edelen als de heren van Arkel, Egmond, Brederode en Wassenaar oefenden veel macht uit als medespelers of juist tegenstrevers van de graaf en zijn plaatsvervangers. Modale en lagere edelen zoals Assendelft, Heemskerk, Matenesse en Raaphorst bekleedden invloedrijke posities aan het grafelijk hof en in de regio, als baljuws, ambachtsheren en kasteelbewoners. Achter de...
Midden in ons dichtbevolkte land heeft zich een natuurgebied ontwikkeld van internationale allure: de Oostvaardersplassen. Hier bepaalt de natuur het ritme. Twee jaar lang volgde een filmteam de vossen, ganzen, ijsvogels, herten en de grootste kudde wilde paarden ter wereld. Het resultaat is een natuurfilm zoals die nog nooit eerder in Nederland is gemaakt.
Strip (hardcover, kleur) * Autobiografisch verhaal van Mohammed Nadrani (1954, Rif), die als studentenactivist vanaf 1976 negen jaar lang zonder proces werd opgesloten en gemarteld in geheime detentiecentra tijdens de Marokkaanse ‘jaren van lood’ (1956-1999). Zijn getuigenis over de folterkamers tijdens het bewind van koning Hassan II kan worden beschouwd als een bijdrage aan de nationale verwerking van deze duistere periode uit de recente Marokkaanse geschiedenis. In dit eerste deel beschrijft Nadrani...
Op 27 juli 1668 hoorde Adriaan Koerbagh in de martelkamer van het Amsterdamse stadhuis dat zijn tong moest worden doorboord, zijn rechterduim moest worden afgehakt, zijn boeken moesten worden verbrand, zijn goederen in beslag moesten worden genomen en dat hij voor dertig jaar in het rasphuis moest worden opgesloten. Op 15 oktober 1669 was er in Amsterdam in de buurt van de Oude Nieuwstraat 6 geen doorkomen meer aan. Het stond zwart van de mensen die reikhalzend een glimp trachtten op te vangen van...
In Barack en Michelle doet Jodi Kantor van binnenuit verslag van het dagelijks leven en de persoonlijke belevenissen van het presidentsechtpaar. Hoe voelt het om de eerste zwarte bewoners van het Witte Huis te zijn? Maar ook: hoe combineren zij het ouderschap met de drukste baan in Amerika? Hoe gaan ze om met oude vrienden? En hoe is het om in het openbaar te leven, in een tijdperk waarin een avondje stappen met Michelle de volgende dag door miljoenen mensen op YouTube te bekijken is?
Een meeslepend verhaal over de kracht van herinnering, gruwelpropaganda en politieke pornografie In 1871 brak in Parijs een opstand uit die de geschiedenis zou ingaan als de Commune van Parijs. Op 18 maart van dat jaar joegen opstandige Parijzenaars de Franse regering hun stad uit, 72 dagen later werden zij in bloedige barricadegevechten met het leger verpletterend verslagen. Vele duizenden werden standrechtelijk geëxecuteerd in het grootste politieke bloedbad van de negentiende eeuw. De revolutionaire...
€ 12,50
In 1943, 1944 en de eerste maanden van 1945 was de toekomst verder weg komen te liggen dan de duur van een mensenleven. Maar in maart gloorde toch enige hoop: de geallieerden naderden. Vanaf dat moment zag hij zijn boekwinkel weer voor zich. De winkel zoals die worden moest. Helder, modern, lichtgevend, als een fakkel in de nacht.Jan Brokken schreef met Blok het levensverhaal van een boekverkoper, een Rotterdammer die met beide benen in de twintigste eeuw stond. Een man die tijdens zijn gevangenschap...
Satire is een ongrijpbaar fenomeen. Satirische teksten en cartoons onttrekken zich gedurig aan eenduidige interpretaties en weten ernst en vrolijkheid op een vernuftige manier door elkaar te mengen. Onder het mom van satire brengt de werking van dit ongrijpbare verschijnsel nader in kaart, specifiek binnen de context van de roerige laatste decennia van de achttiende eeuw: de Patriottentijd (1780-1787) en de Bataafse Tijd (1795-1806). Centraal staan twee casussen uit het domein van de periodieke opiniepers...
Zelden werd met zo veel publieke belangstelling de handel en wandel van een bedrijf gevolgd als die van de Nederlandse Spoorwegen rond de eeuwwisseling. Het conflict om ‘het rondje om de kerk’ werd dagelijks voor de camera’s uitgevochten door onder anderen minister Tineke Netelenbos, NS-directievoorzitter Hans Huisinga, personeelsaanvoerder Dick van der Meulen en de voorzitter van de raad van commissarissen Jan Timmer. De machtsstrijd leidde tot een algehele malaise op het spoor: stakingen, vertragingen...
Het einde van de 19e eeuw kan worden belicht als een breukvlak die het gezicht van de 20e eeuw zou bepalen. Deze periode ziet de geboorte van de massademocratie, de moderne politieke partijen en de consumptiemaatschappij. De Europese cultuur verbreidt zich over de hele wereld, maar tegelijkertijd wordt de basis gelegd van het verlies van de Europese hegemonie. De auteurs behandelen op verhalende wijze de grote crises van de 20e eeuw. De blik is gericht op de (nabije) toekomst; kunnen de gebeurtenissen...
Henk Eefting heeft als de zoon van een NSB-er veel moeten ondergaan om uiteindelijk zover te kunnen komen dat hij dit boek schreef. Vaak hield hij zich stil tegenover leeftijdsgenoten, ook waar hoongelach hem deel viel. Op bevrijdingsdag kon hij niet juichen. Dit boek vertelt zijn verhaal: over de arrestatie van zijn vader, de rechtszitting en hoe de boeren in Drenthe bij de beweging zijn geraakt. Maar ook de vraag of er nu eindelijk gerechtigheid heeft plaats gevonden.
€ 19,00
Lange tijd waren vrouwelijke religieuzen gezichtsbepalend in de verpleging in de katholieke ziekenhuizen in Nederland en Vlaanderen. Door hun inzet voor zieke mensen, hun (doorgaans onbetaalde) arbeid met lange dagen en nachten en hun medewerking aan de opbouw van het ziekenhuiswezen hebben zij bijna twee eeuwen lang een belangrijke bijdrage geleverd aan de gezondheidszorg. Zij zijn voor velen nog steeds een inspirerend voorbeeld nu menslievende zorg in de ziekenhuissector onder druk staat van grootschaligheid...
`Jerry Brotton schreef een fascinerende en panoramische geschiedenis van de cartografie. TOM HOLLAND Wereldkaarten zijn geen zuiver wetenschappelijke objecten. Iedere kaart is een subjectieve constructie die uiting geeft aan de ideologieën en machtsstructuren van de tijd waarin ze werd ontworpen. Zo zijn er kaarten met Jeruzalem in het middelpunt, of met het oosten bovenaan, of met een Afrika dat groter is dan Azië. En ook onze vertrouwde Mercatorkaart toont de wereld door de bril van een Vlaming...
130 jaar lang verborg de bibliotheek van het KNMI materiaal van een vergeten expeditie naar het Hoge Noorden. Een expeditie met een verhaal, dat minstens zo dramatisch is als de tocht van Willem Barentsz naar Nova Zembla. Een spannend verhaal, maar waarom waren we daar eigenlijk, wat zochten we daar? Het is 1882 en in het kader van het Eerste Internationale Pooljaar willen KNMI meteorologen naar West-Siberië. Aanstichter van de Nederlandse expeditie is Buys Ballot, de oprichter van het KNMI. Op de...
€ 19,90
Een erfenis van vijftien gouden munten zet Elmer van der Breggen op het spoor van het goud dat de nazi s tijdens de Tweede Wereldoorlog uit Nederland roofden. Met de hulp van een excentrieke financieel adviseur en een charmante Duitse professor ontdekt Elmer hoe het goud uit Amsterdam naar Duitsland verdween en vandaar naar Zwitserland werd gebracht. Op zoek naar antwoorden stuit Elmer op de verzwegen geschiedenis van zijn eigen familie, nazivolgelingen van zwarte weduwe Florrie Rost van Tonningen...
Dubbel-bundel over de 300 jaar slavernij op de Nederlandse Antillen en Suriname.
In deze september editie van het Historisch Nieuwsblad:
Een koninkrijk vol sloppen gaat over het begin van de stedengroei in Nederland. Het stille land met 3 miljoen zielen in 1850 was vijftig jaar later in en rond de grote steden een drukke moderne wereld geworden. Maar rond 1900 wemelde het daar ook van overbevolkte krotten en mensenpakhuizen. Schoon water, deugdelijk voedsel, frisse lucht en modern sanitair waren in de achterbuurten zeer zeldzaam. In alle grote steden hoopte het weeë vuil zich spectaculair op. Meer dan een miljoen Nederlanders leefden...
De Verenigde Staten in de twintigste eeuw laat helder zien hoe het Amerikaanse politieke systeem en de cultuur sinds het einde van de negentiende eeuw zijn gegroeid en veranderd. Aan dit veelgeprezen standaardwerk is een essay toegevoegd over het weinig succesvolle presidentschap van George W. Bush, dat vrijwel volledig werd bepaald door 9/11 en de daaropvolgende 'oorlog tegen het terrorisme'. Op zoek naar echte verandering brachten de Amerikaanse kiezers vervolgens de eerste zwarte president in...
€ 19,95
In 1983 tekende Robert Lemm het relaas op uit de mond van de man die in zijn eigen omgeving doorging voor een beschamende rariteit, fossiel van een verfoeide nacht aan de euforische vooravond van Spanjes toetreding tot de Europese Unie. Maar de Geschiedenis laat zich niet ongestraft vereenvoudigen. Mensen en volkeren die hun verleden verdringen worden niet volwassen. Dat Spanje nog als natie bestaat is te danken aan Franco's vooruitziende blik. Hoe de strijd om het behoud van 's lands katholieke...
'Mag ik mijn fiets terug' is het verhaal van een journalist die zich na een leven vol reizen terugtrekt op een kleine boerderij vlak over de Duitse grens. Zelf groeide hij op in het naoorlogse Nederland tijdens de jaren van wederopbouw, toen Duitsers nog 'moffen' waren en de grenzen tussen 'goed' en 'fout' scherp werden getrokken. Zijn nieuwe woonplaats, in een veengebied dat ooit als het Duitse Siberië gold, confronteert hem met nieuwe vragen over daders en slachtoffers. En het brengt herinneringen...
Boeken over kunst worden vrijwel altijd geschreven vanuit bewondering; Het oor van Vincent daarentegen heeft verwondering als uitgangspunt. Verwondering over merkwaardige, wonderlijke en soms choquerende feiten betreffende kunstenaars en kunstwerken. Kunsthistoricus en beeldend kunstenaar Antoon Erftemeijer (1954), auteur van De aap van Rembrandt, heeft in zijn nieuwste boek duizenden wetenswaardigheden bijeengebracht die hij aantrof in kunsthistorische vakliteratuur, archiefmateriaal, medische publicaties...
We kennen Claudius, Nero, Marcus Aurelius, Caracalla en Constantijn, de grote keizers van Rome. Wie de vrouwen achter hun succes waren is minder bekend. Waar was Augustus geweest zonder Livia, of Nero zonder Agrippina? Dit boek is een groepsbiografie van de belangrijkste vrouwen in de geschiedenis van het Romeinse keizerrijk. Het onderzoekt de rol die zij in de geschiedenis speelden. Ze hebben allemaal één ding gemeen: het licht van de geschiedenis viel niet op hen. Annelise Freisenbruch brengt...
Terecht, want dit boek laat zien dat deze iconen van vernieuwende architectuur verfi jnder zijn dan menigeen denkt. De diversiteit van de architectuur uit de naoorlogse jaren is verrassend groot. Sommige architecten hadden voor de oorlog al naam gemaakt, zoals Dudok, Granpré Molière, Rietveld, Van den Broek en Bakema; anderen, onder wie Warners, Ingwersen en Van Gool, stonden aan het begin van hun carrière en kregen de kans in de wederopbouwwijken markante gebouwen te realiseren.
Hoewel hij zei weinig fiducie te hebben in de biografie, besefte Willem Frederik Hermans heel goed dat ook zijn eigen leven onderwerp zou worden van studie. Mede daarom legde hij een immens archief aan, waarin hij alles bewaarde over wat hij schreef, las, zag en meemaakte. Biograaf Willem Otterspeer heeft zich op meticuleuze wijze door dat archief heen gewerkt teneinde het leven van een van onze grootste romanschrijvers te reconstrueren. In dit eerste deel voert Otterspeer zijn lezers langs de belangrijkste...
€ 18,95
Als eeneiige tweeling hebben Cassandra en Judith een hechte band. Maar nu gaat Judith trouwen. Cassandra vertrekt naar hun ouderlijk huis, waar ze Judiths verloofde voor het eerst zal ontmoeten en als bruidsmeisje aanwezig moet zijn. Al gauw wordt duidelijk dat Cassandra helemaal niet blij is met het huwelijk van haar zus en zal proberen om Judith van gedachten te doen veranderen. Trouwen is immers het ultieme verraad aan de twee-eenheid die zij volgens Cassandra vormen. Kan ze de bruiloft stoppen...
Homo betweteris, zo kan historicus Maarten van Rossem worden getypeerd. Niet voor niets omschrijft hij zichzelf als een man die is uitgegroeid tot 'nationale mopperkont' . Ter gelegenheid van zijn 70ste verjaardag publiceren Frénk van der Linden en Pieter Webeling een karakterstudie van een kleurrijk mediafenomeen. Zij voerden vele gesprekken met Van Rossem over uiteenlopende onderwerpen als politiek, wetenschap, familie en media. Ze spraken eveneens met familieleden, vrienden en tegenstanders.
Theunis Piersma is hoogleraar trekvogelecologie in Groningen en waddenonderzoeker bij het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) op Texel. Hij is een internationale autoriteit op het gebied van (trek)vogels. In zijn vrije tijd doet hij in zijn woonplaats, het Friese Gaast, onderzoek naar huiszwaluwen. Een dorpsgenoot vroeg hem eens: 'Waar blijven onze zwaluwen in de winter, Theunis?' Die vraag was aanleiding voor een zoektocht: hoe overleven huiszwaluwen en waar overwinteren...
In Fanny Schoonheyt. Een Nederlands meisje strijdt in de Spaanse Burgeroorlog vertelt Yvonne Scholten het mysterieuze levensverhaal van een opmerkelijke vrouw. De avonturen van Fanny Schoonheyt (Rotterdam, 1912-1961) beginnen met haar droom journalist te worden. Ze vindt een baantje op de redactie van NRC Handelsblad waar ze bekende mannen ontmoet als Victor van Vriesland en mr. J. Huyts, volgens het journalistieke roddelcircuit een sovjetspion. Eind 1934 vertrekt ze naar Spanje waar ze probeert...
De grote kranten lieten zich meeslepen in de emoties. Maarten van Rossum deed minder gemotioneerd, maar ook kon de propaganda niet doorgronden. Vanwege de hevige geemotioneerde toestand waarin de westerse wereld zich bevond na diverse aanslagen, was er weinig ruimte voor echte kritiek op het beleid van de VS. Toen in de zomer van 2004 het officiele onderzoeksraport over 9/11 uitkwam werd het duidelijk dat de VS geen verantwoordelijkheid wilde nemen voor de aanslagen. Alle aandacht werd gericht op...
De hugenotenzoon Élie Richard leidt een rustig leven in het Franse La Rochelle, maar belandt na het overlijden van zijn vader in een crisis. De kans om met zijn tante mee te gaan naar Nederland laat hij daarom niet lopen. Onderweg doet Élie Parijs aan en ziet de pracht van het hof van Versailles. Frankrijk is in oorlog met een alliantie van staten waarvan ook de Republiek deel uitmaakt. Dat weerhoudt hem er echter niet van de grens over te steken en het gebied van de vijand te doorkruisen. Via Brussel...
Heydrich blijft een moeilijk te doorgronden figuur. Een van de weinige persoonlijke documenten die zijn overgeleverd is het testament dat hij vlak voor de Duitse invasie van Polen schreef en dat is gericht aan Lina. ‘Mijn liefde voor jou en de kinderen is grenzeloos,’ schreef hij. Het is moeilijk voorstelbaar dat een van de belangrijkste architecten van de Shoah in staat was lief te hebben. Toch lijkt het daar sterk op. Ook na zijn dood had Lina niets dan warme gevoelens voor haar man. Des te meer...
Vraag iemand een kunstenaarsdorp te noemen en de kans is groot dat men Laren zegt, of Bergen een enkele keer Domburg. Maar Oosterbeek? Als de plaats al een rol in de geschiedenis krijgt toebedeeld, is dat vanwege de rampzalige Slag om Arnhem, een brug te ver. Er is een ander Oosterbeek, dat van schilders en schrijvers, bankiers en renteniers, villa s en buitenplaatsen. Een onbeduidend dorp van boeren en dagloners werd in het midden van de negentiende eeuw Nederlands eerste kunstenaarskolonie. Al...
Geen instantie heeft na de oorlog zo onder vuur gelegen vanwege haar functioneren tijdens de Duitse bezetting als de Joodsche Raad. Hoofdrolspeler in deze bewogen jaren was prof. David Cohen, samen met Abraham Asscher voorzitter van de Joodsche Raad. Op verzoek van prof. Jacques Presser en dr. Loe de Jong van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie dicteerde Cohen in 1956 na lang aarzelen zijn herinneringen. Voor het eerst verschijnen deze belangwekkende memoires in boekvorm. <br/><br/>`Om erger...
€ 13,99
Nadat de geallieerden in de zomer van 1944 met succes landen in Normandië, start Hitler in de Ardennen nog één enorm tegenoffensief. De Duitsers overrompelen de geallieerden met hevige beschietingen, bruut geweld en gewaagde gevechtstactieken. Maar het is niet voldoende. Mede door brandstofgebrek en een tekort aan soldaten worden de Duitsers na zes weken verslagen. Dit is de genadeklap voor Duitsland voor hun strijd aan het westfront. Deze dvd-box bevat een overzicht van de complete strijd, van half...
€ 19,95
Lou Baljon, jong in de jaren zeventig, is iemand die wel beweegt, maar zonder werkelijk van zijn plaats te komen. Na een leven als roadie en opnametechnicus in een kleine provincieplaats begint hij een bioscoop in een gekraakte garage. Opnieuw dreigt de tijd hem in te halen, maar dan krijgt hij een lumineus idee dat juist volmaakt past bij de moderne tijd: hij geeft het publiek de hoofdrol. Het succes is enorm, en brengt hem in contact met Lena, een ongrijpbare jonge vrouw, in zichzelf gevangen als...
Boudewijn Donker Curtius was een bekend jurist en politicus in de Bataafs-Franse tijd. Hij begon zijn loopbaan als advocaat te Den Bosch, maar zou uiteindelijk in de landelijke politiek en de rechtspraak terechtkomen. Boudewijn Donker Curtius had verscheidene beroemde zonen, waarvan de liberale voorman en minister Dirk Donker Curtius de bekendste is. In zijn hier uitgegeven autobiografie schrijft Boudewijn met humor en veel gevoel voor het detail over zijn jeugdjaren in Helmond en zijn kostschooljaren...
De Koude Oorlog was lang niet zo koud als de term doet vermoeden. Aan de periferie van beide invloedssferen werd wel degelijk bloedig gestreden. Conflicten in Korea, Cambodja en Vietnam eisten miljoenen slachtoffers. Van Rossem schetst in dit college de historische ontwikkelingen en laat zien hoe wij de Koude Oorlog na het ineenstorten van de Sovjet-Unie zijn gaan beschouwen. Met aandacht voor de wapenwedloop, de Cubaanse crisis en de vraag hoe de ideologische tweedeling van de wereld zo snel kon...
'De correspondent krijgt alom lof toegezwaaid voor zijn eigenzinnige berichtgeving. Terwijl veel collega's zich uitsluitend lijken op te houden rond het Witte Huis, reist Westerman geestdriftig het land in op zoek naar het originele verhaal dat de Amerikaanse levensstijl typeert of juist volledig indruist tegen de heersende fatsoensregels.' GPD-kranten
De echte titanenarbeid is echter gedaan. In bij elkaar meer dan 2000 pagina’s is een ongelofelijke rijkdom aan kennis over de koloniale pers nu bereikbaar. Dat is een zegen voor al het historisch onderzoek naar het koloniale verleden. In dat verband is het overigens wel te betreuren dat niet gekozen is voor publicatie in een digitale vorm, bijvoorbeeld als website. Want de honderden portretten van kranten en de bekendste journalisten zijn natuurlijk bij uitstek geschikt voor een webpresentatie waarin...
Wendy Lower presenteert na twintig jaar archiefonderzoek in Oost-Europa en het voeren van honderden interviews met betrokkenen het overtuigende bewijs dat vrouwen een net zo’n grote rol hadden in de Holocaust als de mannelijke beulen waarover al zoveel boeken zijn geschreven. Ze schetst een schokkend beeld van Hitlers vrouwelijke beulen aan het Oostfront.
De aanslag was een geschenk uit de hemel voor de nazitop. Nog voordat Rath twee dagen later aan zijn verwondingen overleed, draaide de propagandamachine op volle toeren. Het ‘Internationale Jodendom’ had de moord op Vom Rath op zijn geweten. Joseph Goebbels schreef in zijn dagboek: ‘De Joden zullen nu de volkswoede ervaren.’ Het was de aanzet tot de Kristallnacht. Overal in Duitsland werden in de nacht van 9 op 10 november Joodse winkels vernield en synagogen platgebrand, alles onder het toeziend...
Speciaal voor u stelde historicus Geert Mak Het huis van orde & papier samen . Een selectie van het beste uit zijn werk plus nieuwe enerverende geschiedenissen en opmerkelijke beschouwingen. Dit boek vormt een prachtige aanvulling op het indrukwekkende oeuvre van de schrijver. Als geen ander slaagt Geert Mak erin de lezer een verhaal binnen te trekken. En door zijn prikkelende onderwerpkeuze en prachtige stijl laten die verhalen niemand onberoerd.
Bij een kroning wordt de kroon, heel letterlijk, op het hoofd van de nieuwe vorst geplaatst. Deze handeling wordt verricht door een wereldlijk of kerkelijk leider, of door de monarch zelf. Het idee is dat je als prins of prinses naar binnen gaat, en eruit komt als koning of koningin. In Nederland gaat het koninklijk gezag wettelijk over op de troonopvolger als zijn of haar voorganger overlijdt of afstand doet. De troonopvolger heeft de kroon dus al, en hoeft hem niet meer te krijgen uit handen van...
€ 19,90
Het project Joint Strike Fighter (JSF) startte in het midden van de jaren negentig en leek veelbelovend: een betaalbare en veelzijdige straaljager ter vervanging van de F-16's. Technische tegenslagen, vertragingen en kostenstijgingen dempten echter al snel de verwachtingen. De eerste JSF's worden pas in 2015 in de VS in gebruik genomen. Intussen vragen velen zich af of dit wel het juiste toestel is voor de juiste prijs. Christ Klep is militair historicus. Eerder schreef hij Uruzgan, Nederlandse militairen...
Het proces tegen oorlogsmisdadiger Ivan Demjanjuk in München trok in Nederland veel belangstelling. Demjanjuk stond immers terecht voor medeplichtigheid aan de moord op 28.000 hoofdzakelijk Nederlandse Joden, aangevoerd vanuit Westerbork. Medeaanklager Jules Schelvis schreef erover op de website van Historisch Nieuwsblad, Max Pam berichtte in de Volkskrant en Wim Boevik deed verslag in Trouw. De laatste bundelde zijn stukken. Volgens Boevink had het proces gebreken: ‘Wij toehoorders werden slecht...
Bij het grote publiek is Sophie van Würtemberg, 27 jaar lang koningin van Nederland als echtgenote van Willem III, nauwelijks bekend. Deze biografie, gebaseerd op haar dagboeken en brieven, wil daar verandering in brengen. We zien hoe de intelligente en zeer ontwikkelde Sophie trouwde met de kroonprins van Nederland en deze stap onmiddellijk betreurde. Willem was in intellectueel opzicht haar mindere, vroeg haar nooit om raad, was opvliegend en had buitenechtelijke relaties. Ze ruzieden voortdurend...
Het is niet de eerste keer dat politici gebruik maken van een ander soort taalgebruik dan volgens de conventies van de Tweede Kamer gewenst is. ‘Wat gaat ie te keer!’ kopte de Schager Courant in juli 1905. Deze uitspraak ging over niemand minder dan Tweede Kamerlid Andries Popke Staalman (1858-1938). Voor een verlenging van zijn Kamerzetel hing hij de vuile was buiten van zijn directe tegenstander Van den Bergh. Staalman noemde hem een ‘politieke leugenaar en schacheraar’ die door ‘leugen, laster...
Van Hans Fallada’s meesterwerk Alleen in Berlijn is in de kelder van de oorspronkelijke uitgever een versie gevonden die op het gebied van vloeken en seks minder kuis is. Bovendien bleken in hoofdstuk zeventien enkele pagina’s over Anna Quangels nazi-verleden te zijn gesneuveld in de editie die inmiddels wereldwijd is vertaald. De toenmalige uitgeverij Aufbau had in 1947 ten doel de democratische opvoeding van het Duitse volk onder Russisch toezicht te ondersteunen. Blijkbaar moest de roman destijds...
€ 7,75
Betaling geschiedt direct bij bestelling op de door u gewenste wijze. Levering geschiedt volgens de wet ‘Bescherming van de consument bij op afstand gesloten overeenkomsten’, welke onder andere een herroepings- cq verzakingsrecht gedurende 14 dagen bevat. Indien u uw bestelling retour zendt, raden wij u sterk aan om bij uw postkantoor te vragen om een bewijs van afgifte. Vergeet u niet om een (kopie) pakbon of factuur bij te sluiten. Voor het melden van een retourzending kunt u gebruik maken van...
In zijn nieuwe boek is Jamie weer helemaal terug in de keuken, zijn eigen keuken. Jamie laat zichzelf zien in zijn thuisbasis in Essex. Hij gaat los in zijn eigen moestuin, waar hij voor alle recepten uit Thuis bij Jamie de ingrediënten oogst. In elk hoofdstuk komt een fruitsoort of groente aan bod en legt hij uit hoe je dat zelf kunt verbouwen. Ook geeft Jamie zijn geheimen prijs over hoe je zelf een barbecue kunt bouwen, hoe je een perfecte Italiaanse pizza moet maken en hoe je al die geweldige...
Beoordelingen en Recensies